BWB

Uit NORA Online
FS:Bwb
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
BWB is een afgesproken tekstvolgorde (syntaxis) voor verwijzingen naar landelijk vastgestelde wetten en regels. Door ons hieraan te houden kunnen computersystemen gemakkelijk de wetten en regels citeren, vinden en met elkaar verbinden. Maakt of heeft u een systeem met verwijzingen naar landelijke wet- en regelgeving? Gebruik BWB.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving
Uitleg
Nut Citeren, vinden en verbinden van wet- en regelgeving gaat door toepassing van de BWB standaard sneller, eenvoudiger en geeft minder kans op fouten. Gebruik van de standaard biedt daardoor verbetering van interoperabiliteit.
Werking

De open standaard BWB biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) wet- en regelgeving.

De laatste versie (veris 1.3.1) maakt het mogelijk om in wet- en regelgeving te kunnen verwijzen naar:
- taalversies en onderdelen van internationale verdragen,
- wet- en regelgeving waarvan de indeling niet voldoet aan de gebruikelijke nummering van hoofdstukken en paragrafen, en

- ruime begrippen zoals “enig artikel”.
Waarvoor geldt de verplichting De verplichting geldt voor internet- en webservices met juridische documenten en systemen die (veel) verwijzingen kennen naar wet- en regelgeving.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Website
Detailinformatie
Beheerorganisatie KOOP
Uitstekend beheerJa
Specificatiedocument
Volledige naam Juriconnect standaard BWB "logische links naar wetgeving"
Versie 1.3.1
Inkoop
Aandachtspunten

Bent u betrokken bij het aanschaffen van een ICT-product of -dienst die in relatie staat tot het verwijzen naar rechterlijke uitspraken, decentrale regelgeving of wet- en regelgeving, denk er dan aan dat de open standaarden BWB, JCDR en ECLI toegepast moeten worden. Concreet zal dit vaak aandacht voor inkoop van webredactie betekenen bij de (ver)bouw van een nieuwe website.

 
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Bestuur en recht

Relatie met andere standaarden
Toelichting

De drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatie met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.

De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".

De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.

De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.

 
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied BWB moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar geconsolideerde wetten en regelingen of delen daarvan.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding 2015-05-07
Datum van besluit 2016-02-02
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder De beheerder, het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft de status uitstekend beheer toegekend gekregen ten aanzien van deze standaard. Voor overige adviezen aan de beheerder zie: adoptieadviezen.
  Adoptieadviezen
  • Partijen die nu de Juriconnect-standaard BWB gebruiken worden opgeroepen om de standaard verder te implementeren en voorbeelden te publiceren hoe de standaard kan worden gebruikt.
  • Juriconnect en KOOP worden opgeroepen om de link-maker1 van KOOP zichtbaarder te maken op de websites van Juriconnect en KOOP.
  • Juriconnect wordt opgeroepen om in begrijpelijke taal uit te leggen voor wie de standaard bedoeld is, hoe de standaard werkt, en hoe je deze kan toepassen.
  • Juriconnect wordt opgeroepen om te communiceren over de standaard met partijen die deze zouden kunnen gebruiken.
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero