FS:COINS

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/COINS
Over de standaard
Beschrijving Uitwisseling van bouwinformatie
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut In de ontwerp-, realisatie-, en onderhoudsfases van bouwprojecten wisselen opdrachtgevers en opdrachtnemers heel diverse informatie uit, die wel met elkaar verbonden is. Denk aan eisen- en functiespecificaties, objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen en objecttype-bibliotheken.  De uitwisseling van deze informatie gaat vaak moeizaam omdat partijen verschillende software gebruiken waardoor de informatie niet uitwisselbaar of leesbaar is. 
COINS maakt het mogelijk om data over objecten, opgeslagen in verschillende digitale formaten die voldoen aan verschillende standaarden, in onderlinge samenhang en systeemonafhankelijk uit te wisselen. Dankzij COINS kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers die software van verschillende leveranciers gebruiken gemakkelijker samenwerken. 
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Voor het uitwisselen van samenhangende digitale bouwinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
TrefwoordenBIM, Bouw, Metadata
Detailinformatie
BeheerorganisatieBIM Loket
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttp://www.bimloket.nl/upload/documents/downloads/2016-07-01%20Coins%202.0%20Documentatie.zip
Volledige naamConstructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen
Version2.0
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)30000000-9 kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting
Implementatie
Conformiteitstest Het BIM Loket ontwikkelt momentel een COINS Validation Service. Hiermee kunnen gebruikers hun COINS Containers (laten) testen op conformiteit met de standaard. De COINS Validation Service wordt naar verwachting in eind 2017 gepubliceerd op de website van het BIM Loket.
DomeinBouw
Relatie met andere standaarden
 • RDF
 • OWL
 • IFC
 • VISI
 • ToelichtingCOINS 2.0 maakt gebruik van de standaarden RDF en OWL. COINS 2.0 kan gebruikt worden om IFC bestanden uit te wisselen in combinatie met gerelateerde data.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening COINS moet worden toegepast op het in samenhang vastleggen en uitwisselen van informatie en documenten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw gedurende de gehele levenscyclus.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname Wanneer COINS wordt uitgevraagd als onderdeel van een bouwproject, dan is het gehele ICT perceel van het bouwproject bepalend voor het van toepassing zijn van de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT producten of diensten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024717/2008-11-23). Dus niet alleen de kosten van de software licentie.
  Datum van aanmelding28-04-2017
  Datum van besluit24-05-2018
  Europese status (MSP)Nee
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20170614.2B%20Intakeadvies%20COINS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/20171004%20Expertadvies%20COINS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/20180329%20Reactie%20uit%20openbare%20consultatie%20COINS%202.0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/30180330%20Toetsing%20criterium%20%27Open%20standaardisatieproces%27%20COINS%202.0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20180425.3A%20Forum-advies%20COINS%202.0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Agp%204b-%20Hamerstuk%20Standaardisatie%20OBDO%2024%20mei%202018_0.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  AdoptieadviezenTen aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

  Het BIM Loket wordt opgeroepen om een dialoog met gebruikers en softwareleveranciers op te zetten over het juist gebruiken van de standaard.
  Het BIM Loket wordt opgeroepen om begin 2018 de vastgestelde en gepubliceerde beheerdocumentatie onder de aandacht te brengen bij (potentieel) gebruikers van COINS.
  Het BIM Loket wordt opgeroepen om ook documentatie voor softwareleveranciers op te stellen, zoals een implementatiehandleiding.
  Softwareleveranciers worden opgeroepen om import- en exportfunctionaliteit te ontwikkelen zodat COINS-containers ingelezen en uitgeschreven kunnen worden.
  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) worden opgeroepen om meer bekendheid te geven aan het nut en de noodzaak voor COINS. Het BIM Loket kan hier bij ondersteunen.
  Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om na anderhalf jaar te toetsen of er voldoende marktondersteuning is door softwareleveranciers.
  Het Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om meer duidelijkheid te geven over de handhaving van de ‘pas toe of leg uit’-lijst.

  De opgeroepen partijen worden gevraagd om één jaar na opname van de standaard over de voortgang op deze punten te rapporteren aan het Forum Standaardisatie.
  LeveranciersEr zijn twee open source software implementaties beschikbaar de COINS Navigator en de COINS API.