CSV

Uit NORA Online
FS:Csv
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving tabelbestanden
Uitleg
Nut CSV bestanden kunnen in een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en vervolgens op een beeldscherm als tabel worden gepresenteerd.
Werking CSV bestanden bestaan uit regels met informatie waarbij naar ieder los gegeven een komma wordt geplaatst. Het wordt veelgebruikt om gegevens tussen verschillende spreadsheet programma's uit te wisselen en kan ook gebruikt worden op gegevens uit databases over te zetten naar een andere database.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Documentformaat
Detailinformatie
Beheerorganisatie IETF
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://tools.ietf.org/html/rfc4180
Volledige naam Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files
Versie RFC4180
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Openbaar en toegankelijk

Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied Bestandsformaat voor uitwisseling van tabelbestanden
  Organisatorisch werkingsgebied
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding
  Datum van besluit 2009-08-20
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero