Datum en Tijd

Uit NORA Online
FS:Datum-en-tijd
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Datum en tijd
Uitleg
Nut

Als verschillende organisaties gegevens uitwisselen, dan is het belangrijk dat ze eenzelfde format gebruiken voor datum en tijd. Anders zou er verwarring kunnen ontstaan tussen de maand en de dag (is 02-04-2022 bijvoorbeeld 2 april of 4 februari?) of tussen AM en PM.

Deze veelgebruikte NEN-ISO standaard legt een eenduidig format voor datum en tijd vast.
Werking

De NEN-ISO 8601:2019 standaard is van toepassing wanneer data volgens de Gregoriaanse kalender wordt weergegeven. Een datum en tijd wordt genoteerd van het meest naar het minst significante onderdeel met een 'T' tussen de datum en tijd. De standaard geeft tijden weer in het 24-uurs systeem en er kan optioneel een tijdzone worden gespecificeerd. Een voorbeeld:

2022-02-21T13:47:16+01:00

representeert 21 februari 2022, 's middags om 1 uur 47 minuten en 16 seconden, in een tijdzone die 1 uur vooruitloopt op UTC (vroeger vaak 'Greenwich Mean Time' of 'GMT' genoemd).
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Informatiemanagement, Metadata
Detailinformatie
Beheerorganisatie ISO
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://www.nen.nl/nen-iso-8601-1-2019-en-256574
Volledige naam Date and time - Representations for information interchange
Versie NEN-ISO 8601:2019
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied Voor het vastleggen van datum en tijd
Organisatorisch werkingsgebied
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2009-08-20
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
    Forum-Adviezen
    Advies aan beheerder
    Adoptieadviezen
    Leveranciers
    Copyright
    Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero