DCAT-AP-DONL

Uit NORA Online
FS:Dcat-ap-donl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
13-11-2020: Wij toetsen of de standaard DCAT-AP-DONL geschikt is om te verplichten aan de overheid via plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst.
Over de standaard
Lijst status In behandeling
Beschrijving Profiel die de Nederlandse overheid gebruikt voor uitwisseling van metadata over datasets tussen datacatalogi.
Uitleg
Nut Veel organisaties brengen hun beschikbare databronnen in kaart in zogenaamde data catalogi. Veel Nederlandse overheden hebben ook zo’n data catalogus beschikbaar die zowel intern als deels publiek beschikbaar is om te doorzoeken. Om te voorkomen dat gebruikers alle individuele catalogi moeten bezoeken, wordt metadata van verschillende regionale, nationale en thema catalogi verzameld. Om de uitwisseling van de metadata tussen catalogi te standaardiseren is de DCAT standaard ontwikkeld. De interoperabiliteit tussen catalogi maakt eenmalige invoer en meervoudig gebruik mogelijk.
Werking

Het toepassingsprofiel bestaat uit een beschrijving van het datamodel, de waardenlijsten die worden gebruikt voor de invulling van het model en de wijze van uitwisselen van informatie over datasets.

Begin 2015 is een nieuwe versie van het dataportaal van de overheid live gegaan, gebaseerd op een nieuwe versie van het open source platform voor open data CKAN. Het nieuwe portaal is gebouwd volgens DCAT-AP-DONL. Hierbij is volledige compatibiliteit met de Europese DCAT-AP standaard bereikt voor Nederlandse datasets. Er is ook een vertaling gemaakt naar ISO 19115, de metadata standaard voor geo-datasets die door het Nationaal GeoRegister (NGR) gebruikt wordt.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Metadata
Detailinformatie
Beheerorganisatie KOOP
Uitstekend beheer
Specificatiedocument https://data.overheid.nl/ondersteuning/open-data/dcat
Volledige naam DCAT Application Profile for data.overheid.nl
Versie 1.1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Openbaar en toegankelijk

Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname De Nederlandse overheid heeft op basis van het Europese toepassingsprofiel DCAT-AP 1.1 (ook wel aangeduid als DCAT-AP-EU 1.1) een Nederlands toepassingsprofiel uitgewerkt: DCAT-AP-DONL 1.1. Het toepassingsprofiel voor datasets is de specificatie van de metadata die de Nederlandse overheid gebruikt voor de uitwisseling van metadata over datasets tussen datacatalogi. Het centrale dataregister van de overheid, data.overheid.nl, is opgezet op basis van DCAT-AP-DONL.
  Datum van aanmelding 2020-11-13
  Datum van besluit
  Europese status (MSP)
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero