Digikoppeling

Uit NORA Online
FS:Digikoppeling
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Digikoppeling is de standaard voor veilige gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties. De standaard beschrijft logistieke afspraken over de manier waarop berichten uitgewisseld moeten worden, bijvoorbeeld als bevraging of als melding. Digikoppeling maakt het mogelijk om zeer grote bestanden uit te wisselen. Ook specificeert Digikoppeling hoe de uit te wisselen gegevens beveiligd worden. Digikoppeling gaat niet over de inhoud van berichten. U heeft Digikoppeling nodig als uw systemen gegevens moeten uitwisselen met onderdelen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), zoals de Basisregistraties.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving
Uitleg
Nut Digikoppeling maakt veilige gegevensuitwisseling tussen overheden mogelijk. De standaard beschrijft afspraken om gegevens juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden. Digikoppeling wordt onder andere gebruikt om op een veilige manier aan te sluiten op basisregistraties.
Werking

De standaard bestaat uit een viertal koppelvlakspecificaties voor gestructureerd gegevensuitwisseling met en tussen overheidsorganisaties:

 1. De WUS standaarden voor bevragingen, waarbij direct een antwoord verwacht wordt op een vraag. Dit heet ook wel 'synchrone' gegevensuitwisseling. Snelheid van afleveren is hierbij belangrijk, en als een service niet beschikbaar is, hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
 2. De ebMS standaard voor meldingen, waarbij het antwoord op een vraag later kan terugkomen. Snelheid van afleveren is in dit geval minder belangrijk. Gegevens worden herhaaldelijk verstuurd tot de ontvanger beschikbaar is. Dit staat ook bekend als 'asynchrone gegevensuitwisseling'.
 3. Grote berichten om zeer grote bestanden als bijlagen toe te voegen en om beveiliging op berichtniveau toe te passen.
 4. REST API, om gegevens veilig uit te wisselen volgens het REST principe en volgens de eisen van de verplichte REST API Design Rules op de 'pas toe of leg uit' lijst.
Daarnaast heeft Digikoppeling normatieve specificaties van de architectuur en de manier waarop de beveiliging van de gegevensuitwisseling moet worden ingericht. De Digikoppeling standaard beschrijft ook hoe de standaard zelf beheerd wordt.
Waarvoor geldt de verplichting

Digikoppeling is van toepassing bij de aanschaf of ontwikkeling van systemen voor veilige gegevensuitwisseling met voorzieningen die onderdeel zijn van de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid (zoals de basisregistraties). Digikoppeling is ook van toepassing op de veilige gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties die sector-overstijgend is.

Uitgezonderd zijn: de uitwisseling van Geo-informatie (daarvoor bestaat NEN3610) en de gevallen waarin de aanbieder van gegevens vaststelt dat geen noodzaak bestaat om de afnemer van de gegevens te authenticeren.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Netwerk, Zaakgegevens, Basisregistraties, Informatiebeveiliging
Detailinformatie
Beheerorganisatie Logius
Uitstekend beheerJa
Specificatiedocument https://www.logius.nl/standaarden/digikoppeling/architectuur-en-koppelvlakstandaarden/
Volledige naam ebMS (ebXML Messaging Service), WUS (WSDL, UDDI & SOAP), GB (Grote Berichten) en REST API zoals nader gespecificeerd binnen Digikoppeling.
Versie
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Uitwisselingsfundament

Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied

  Digikoppeling moet worden toegepast bij digitale gegevensuitwisseling die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sectoroverstijgend is. De verplichting geldt voor gegevensuitwisseling tussen systemen waarbij er noodzaak is voor tweezijdige authenticatie.

  Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen op basis van NEN3610 is uitgesloten van het functioneel toepassingsgebied.
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.
  Toelichting bij opname

  Digikoppeling staat sinds 20 mei 2009 op de pas-toe-of-leg-uit lijst. In juni 2013 werd de versie van Digikoppeling gewijzigd naar 2.0.

  Op 25 mei 2018 stemde het OBDO in met het weglaten van het versienummer van Digikoppeling, waarna het versiebeheer op niveau van de deelspecificaties wordt gevoerd. Voor gebruikers is dit duidelijker dan het gelaagde versiebeheer.

  Op 7 april 2022 stemde het OBDO in met de uitbreiding van Digikoppeling met een REST API koppelvlak als aanvulling op de bestaande koppelvlakken volgens SOAP (Simple Object Access Protocol) principes. De afgelopen tien jaar worden REST APIs wereldwijd veel gebruikt als gangbaar en efficiënt alternatief voor SOAP.
  Datum van aanmelding
  Datum van besluit 2009-05-20
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder In 2018 gaf het Forum Standaardisatie het volgende advies:* Monitor actief de behoefte ten opzichte van standaarden ebMS 3.0/AS4 om (de ontwikkeling van) Digikoppeling aan te laten sluiten op recente technologische ontwikkelingen.* Stimuleer intra-sectoraal gebruik van Digikoppeling om de adoptie van Digikoppeling te bevorderen.
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero