Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)

Uit NORA Online
FS:Digitoegankelijk-en-301-549-met-wcag-21
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Let op: per 1 juli 2018 zijn overheidsorganisaties wettelijk verplicht om Digitoegankelijk (EN 301 549 en WCAG 2.1) te gebruiken voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties.
Digitoegankelijk is de Nederlandse naam voor de Europese Norm EN 301 549. Die stelt dat overheidsorganisaties zich aan de WCAG-regels moeten houden. De WCAG-regels gelden voor alles wat u digitaal publiceert. Ze zorgen dat zoveel mogelijk mensen zorgeloos gebruik kunnen maken van uw werk, ook als zij een permanente of tijdelijke beperking hebben.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Toegankelijkheid websites, webapplicaties en documenten
Uitleg
Nut Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites, webapplicaties en documenten toegankelijk voor iedereen, ook voor ouderen en mensen met een permanente (bijvoorbeeld dyslexie, kleurenblind, slechthorend, slechtziend, motorisch beperkt), tijdelijke (bijvoorbeeld een gebroken pols) of situationele (bijvoorbeeld in de zon, in de trein of met een baby op de arm) functiebeperking. Zo krijgt iedereen altijd dezelfde toegang tot overheidsinformatie.
Werking Digitoegankelijk is de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites en de documenten die daarop gepubliceerd zijn. EN 301 549 verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C die specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten toegankelijk kunnen worden gemaakt. Daarnaast beschrijft EN 301 549 instructies voor het inkopen van toegankelijke producten en diensten.
Waarvoor geldt de verplichting

Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid in werking waarmee Digitoegankelijk wettelijk verplicht werd. Per 1 juli 2023 is het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid omgezet naar de Wet digitale overheid (Wdo). Daardoor is de Wdo de wettelijke grondslag voor het Besluit geworden en is het woord ‘Tijdelijk’ bij het Besluit geschrapt. Met de Wdo verandert er niets aan de wettelijke verplichting en blijft het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid van kracht.

Digitoegankelijk is nu van toepassing op alle web-gebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten van alle overheden. Dus niet alleen alleen bij nieuwe aanbestedingen en doorontwikkeling maar ook op bestaande diensten. Voor meer informatie zie https://www.digitoegankelijk.nl.
Aanvullende verplichtingen Digitoegankelijk (EN 301 549 en WCAG 2.1) is per 1 juli 2018 wettelijk verplicht volgens het besluit toegankelijkheid digitale overheid.
Trefwoorden Website, Documentformaat
Detailinformatie
Beheerorganisatie ETSI
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf , http://www.w3.org/TR/WCAG21/
Volledige naam Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe
Versie 3.2.1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal Digitoegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.1) voornamelijk voorkomen onder de volgende categoriën en CPV codes:* 48224000-4 Software voor webpage-editen* 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning* 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie* 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites* 48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit* 72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit* 72512000-7 Documentbeheerdiensten* 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie 

CPV-code(s)

 • 48224000-4 Software voor webpage-editen​
 • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning​
 • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie​
 • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites​
 • 48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit​
 • 72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit​
 • 72512000-7 Documentbeheerdiensten​
 • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie 
Implementatie
Conformiteitstest

De volgende hulpmiddelen testen een website of document op een aantal aspecten van WCAG 2.1 (de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid die besloten liggen in EN 301 549):

Dit zijn noch formele, noch volledige conformiteitstests.  Een aantal criteria van WCAG 2.1 vereist handmatige controle en kan niet automatisch getest worden.

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die u kunnen helpen met het testen en certificeren van de toegankelijkheid van uw website of webapplicatie.
Domein

Openbaar en toegankelijk

Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen

In het magazine 'Digitale Toegankelijkheid, hoe pak je dat aan in de praktijk?' leest u praktijkvoorbeelden die laten zien hoe een aantal overheidsorganisaties digitale toegankelijkheid aanpakt.

De themapagina 'Informatie open en toegankelijk' geeft een aantal bronnen waar u informatie kan vinden over het toegankelijk maken van PDF bestanden.

De website Open Publiceren van de Open State Foundation biedt een online hulpmiddel dat afhankelijk van de informatie die je wil publiceren, helpt het beste open format te kiezen. Dit beslistool houdt ook rekening met digitale toegankelijkheid.
Functioneel toepassingsgebied Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) vervangt sinds oktober 2016 de standaard Webrichtlijnen 2.0 op de 'Pas toe of leg uit'-lijst. Zowel Digitoegankelijk als Webrichtlijnen 2.0 baseren zich op de technische toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 van W3C, maar Digitoegankelijk gaat uit van de wettelijk verplichte Europese Norm 301 549 die de technische toegankelijkheidseisen ook instructies voor inkoop beschrijft. Er verandert dus niets aan de WCAG 2.1 eisen voor digitale toegankelijkheid waaraan overheidswebsites en webapplicaties moeten voldoen.

Voorheen maakte de specificatie Principe Universeel deel uit van Webrichtlijnen 2.0. Principe Universeel beschreef bovenop WCAG 2.1 extra ontwerpprincipes om websites gebruiksvriendelijker te maken. Met Digitoegankelijk is Principe Universeel komen te vervallen omdat Europa niet toelaat dat lidstaten extra eisen aan EN 301 549 en WCAG 2.1 toevoegen (zogenaamde gold plating van een verplichte Europese standaard is niet toegestaan). Inmiddels onderhoudt Logius de specificatie van Principe Universeel niet meer, en is deze niet meer online beschikbaar.

Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid in werking waarmee EN 301 549 en WCAG 2.1 wettelijk verplicht werd. Hiermee is de verplichting van Digitoegankelijk dus opgeschaald van 'pas toe of leg uit' naar 'wettelijk verplicht'.
Datum van aanmelding 2016-04-26
Datum van besluit 2016-10-19
Europese status (MSP) Ja
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero