DNSSEC

Uit NORA Online
FS:Dnssec
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Als iemand een link intypt in een webbrowser, zoekt het Domain Name System (DNS) achter de schermen naar het bijbehorende IP-adres. De eigenaar van dat adres kan DNSSEC instellen. Dat is een handtekening, waarmee gecontroleerd kan worden of het opgehaalde IP-adres klopt. DNSSEC voorkomt dat de gebruiker stiekem wordt omgeleid en maakt internetten zo veiliger. Stel daarom altijd DNSSEC in voor uw domeinnamen.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Domeinnaambeveiliging
Uitleg
Nut Met DNSSEC kan de ontvanger de echtheid van de domeinnaaminformatie (waaronder IP-adressen) controleren. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat een aanvaller het IP-adres ongemerkt manipuleert (DNS-spoofing) en daarmee verstuurde e-mails omleidt naar een eigen mailserver of gebruikers misleidt naar een frauduleuze website.
Werking Een domeinnaamhouder kan met DNSSEC een digitale handtekening toevoegen aan DNS-informatie. Aan de hand van deze handtekening kan een internetgebruiker (onderwater en volledig automatisch m.b.v. speciale software) de inhoud en de ontvangen DNS-informatie valideren. Hierdoor is met grote waarschijnlijkheid vast te stellen dat het antwoord van de DNS onderweg niet is gemanipuleerd door derden.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen Voor DNSSEC heeft het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) een streefbeeldafspraak gemaakt, waarvan de voortgang ieder halfjaar wordt gemeten.
Trefwoorden Website, Informatiebeveiliging
Detailinformatie
Beheerorganisatie IETF
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://datatracker.ietf.org/doc/rfc4033 , https://datatracker.ietf.org/doc/rfc4034 , https://datatracker.ietf.org/doc/rfc4035 , https://www.ncsc.nl/documenten/factsheets/2019/juni/01/factsheet-beveilig-verbindingen-van-mailservers
Volledige naam Domain Name System Security Extensions
Versie RFC 4033, RFC4034, RFC4035
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Veilig internet

Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied DNSSEC moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen én op DNS-resolvers die clients van overheidsorganisaties direct of indirect van DNS-antwoorden voorzien.
Organisatorisch werkingsgebied Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.
Toelichting bij opname Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft in 2018 het functioneel toepassingsgebied aangepast conform de in 2017 vastgestelde standaardsyntaxis .
Datum van aanmelding 2011-11-26
Datum van besluit 2012-06-15
Europese status (MSP) Ja
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen

  Bij de opname op de 'Pas toe of leg uit'-lijst heeft het College Standaardisatie een oproep gedaan aan: 

  1. Het “DNSSEC.nl platform” en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) om gezamenlijk een handreiking te ontwikkelen voor overheidsorganisaties ter ondersteuning van de invoering en het beheer van DNSSEC. 
  2. Het NCSC om in de “ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties” uitgebreider stil te staan bij DNSSEC en een heldere richtlijn voor het gebruik van DNSSEC op te stellen.  
  3. De verantwoordelijke ministeries om hun domeinen z.s.m., conform het besluit van het ICBR, door de Dienst Publiek en Communicatie van Min. AZ te laten registeren en beheren.  Hiermee is ondersteuning van DNSSEC voor die domeinen gegarandeerd en is bovendien het beheer van Rijksdomeinen in handen van een centrale gespecialiseerde partij. 
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero