EML_NL

Uit NORA Online
FS:Emlnl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Verkiezingsgegevens
Uitleg
Nut De EML_NL standaard zorgt voor de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen, zoals kandidaatgegevens en uitslaggegevens. Deze gegevens worden uitgewisseld om de verkiezingsuitslag vast te kunnen stellen. Voor een goed verloop van verkiezingen is het van belang dat dit proces transparant, controleerbaar, vlot en foutloos gebeurt.
Werking De EML_NL standaard versie 1.0 definieert de gegevens en de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen die vallen onder de Nederlandse Kieswet. Het gaat daarbij om de uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens tussen politieke partijen, gemeentelijke stembureaus, het hoofdstembureau en het centraal stembureau uitgewisseld om een totaaltelling van de stemmen te kunnen maken en om de verkiezingsuitslag vast te kunnen stellen. 
Waarvoor geldt de verplichting Bij de aanschaf of bouw van software dat gebruikt wordt voor het verwerken van verkiezingsgegevens (kandidaat en uitslaggegevens)
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden
Detailinformatie
Beheerorganisatie Kiesraad
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/osv-en-eml/eml-standaard
Volledige naam Nederlands toepassingsprofiel op de Election Markup Language
Versie 1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Bestuur en recht

Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied EML_NL moet worden toegepast op de definitie en uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens bij verkiezingen die onder de Nederlandse Kieswet vallen.
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname Er zijn geen reacties binnengekomen tijdens de openbare consultatie.
  Datum van aanmelding 2013-04-29
  Datum van besluit 2013-11-28
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder Er is een oproep gedaan naar de Kiesraad om in de documentatie van de standaard het voorbehoud naar gebruikers op te nemen, dat de standaard niet geschikt is om het huidige papieren proces voor het wettelijk vaststellen van de verkiezingsuitslag, te vervangen. Daarnaast is de oproep gedaan aan de Kiesraad om, na behandeling van het wetvoorstel voor een raadgevend referendum, te inventariseren of de EML_NL standaard ook ingezet kan worden bij een raadgevend referendum.
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero