ETSI TS 119 312

Uit NORA Online
FS:Etsi-ts-119-312
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Digitale handtekening
Uitleg
Nut De standaard is van belang voor het waarborgen van de authenticiteit van een document via het toevoegen van een digitale handtekening.
Werking De ETSI TS 119 312 standaard definieert algoritmes en sleutellengtes. De algoritmes worden gebruikt voor het plaatsen van een hash over een document of transactie, en is de eerste stap naar de digitale ondertekening van een bericht. Daarnaast beschrijft de standaard andere aspecten zoals algoritmen en methoden voor 'Signature schemes' , 'Key pair generation' en 'Random number generation'. Binnen Nederland is deze standaard een onderdeel van PKI Overheid.
Waarvoor geldt de verplichting 2016-10-28
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Archivering, Informatiebeveiliging
Detailinformatie
Beheerorganisatie v1.1.1 (2014-11)
Uitstekend beheerOorspronkelijk stond de standaard ETSI TS 102 176-1 voor digitale handtekeningen op de lijst aanbevolen standaarden.

ETSI 119 312 vervangt ETSI TS 102 176-1 met aanpassingen naar aanleiding van de laatste stand van zaken van cryptografie. Zo wordt ‘Whirlpool’ (een cryptografie techniek) in ETSI TS 119 312 niet meer aanbevolen en is het Secure Hash Algorithm SHA-512 vervangen door SHA-512/256.

ETSI 119 312 sluit beter aan op de eisen uit de Europese eIDAS verordening en de daarin genoemd standaarden voor gekwalificeerde digitale handtekeningen zoals de Ades Baseline Profiles.In 2014 werd de eIDAS verordening van kracht met als doel een Europees vertrouwenstelsel te bouwen waarbinnen lidstaten elkaars identificatiemiddelen wederzijds kunnen vertrouwen voor grensoverschrijdende overheidsdienstverlening. 

 
Specificatiedocument Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms
Volledige naam Electronic Signatures and Infrastructures (ESI)
Versie Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Openbaar en toegankelijk

Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied ETSI 119 312 wordt toegepast bij het digitaal ondertekenen van een document of transactie.
Organisatorisch werkingsgebied
Toelichting bij opname http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119300_119399/119312/01.01.01_60/ts_119312v010101p.pdf
Datum van aanmelding
Datum van besluit Nee
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen ETSI
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero