Geo-Standaarden

Uit NORA Online
FS:Geo-standaarden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
01-02-2024: basismodel voor geo-informatie NEN 3610 blijft in de nieuwe versie (NEN 3610:2022 nl) verplicht voor de overheid (‘pas toe of leg uit’-verplichting)

27-09-2023: wij toetsen de opvolging van een oude generatie standaarden (WFS/ WMS) door een nieuwe generatie, op REST API’s gebaseerde standaarden (OGC-API standaarden).

27-09-2023: wij toetsen of GeoPackage in de nieuwe versie (1.3.1) geschikt is om te blijven verplichten aan de overheid.
Alle systemen die geografische informatie registreren of uitwisselen hebben baat bij Geo-standaarden. Dit pakket bestaat uit allerlei afspraken om geografische informatie te beschrijven en presenteren. Zoals eenduidige termen en metadataprofielen. De afspraken zorgen ervoor dat we nauwkeurig en betrouwbaar naar objecten verwijzen.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving
Uitleg
Nut

In Nederland zijn organisaties in verschillende domeinen betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie op het aardoppervlak. Voorbeelden hiervan zijn kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om ervoor te zorgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen op elkaar aansluit zodat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden. De Geo-standaarden maken het mogelijk om op een eenduidige manier gegevens met een geografische component uit te wisselen.

Bekijk de video van Geonovum voor meer informatie over het nut van GeoPackage. Dit is één van de standaarden uit de Geo-Standaarden.

 
Werking

De Geo-standaarden kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep bevat standaarden voor het beschrijven van geo-informatie, waaronder informatiemodellen en standaarden voor metadata, uitwisseling en coördinaatreferentiesystemen. Met deze standaarden wordt de geo-informatie (data) zelf beschreven. De tweede groep bevat standaarden voor services, waaronder die voor het serveren van vector-, raster- en sensordata. Met deze standaarden wordt beschreven hoe de data geserveerd wordt.

 
Waarvoor geldt de verplichting De verplichting geldt bij de investering in een systeem voor de uitwisseling van geografische informatie.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Metadata, Milieu, Geo-informatie
Detailinformatie
Beheerorganisatie Geonovum
Uitstekend beheerJa
Specificatiedocument https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/metadata/nederlands-metadataprofiel-op-iso-19115-geografie , https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/metadata/nederlands-metadataprofiel-op-iso-19119-services , https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/services/nederlands-wfs-profiel-11-op-iso-19142-voor-web-feature-services-20 , https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/services/nederlands-profiel-wms-op-iso-19128-versie-11 , http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/basismodel-geo-informatie-nen36102011 , https://www.iso.org/standard/32554.html , http://www.geopackage.org/spec/
Volledige naam Geo-standaarden
Versie Zie 'Toelichting bij Opname'
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest Validatie en conformiteitstoets worden gedaan door Geonovum.
Domein

Uitwisselingsfundament

Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is.
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname

  De Geo-standaarden op de 'Pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie bestaan uit:

  • Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 voor geografie, versie 2.1.0 (specifiek toepassingsgebied: metadatering van geografische datasets en dataset series)
  • Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services, versie 2.1.0 (specifiek toepassingsgebied: metadatering van geografische informatie services)
  • Nederlands WFS profiel 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services 2.0, versie 1.1 (specifiek toepassingsgebied: metadatering van geografische informatie services)
  • Nederlands profiel Web Map Service op ISO 19128, versie 1.1 (specifiek toepassingsgebied: metadatering van geografische informatie services)
  • ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML), versie 2007 (geen specifiek toepassingsgebied)
  • NEN 3610:2022 (nl) Basismodel Geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten, versie 2022 (specifiek toepassingsgebied: metadatering van geografische datasets en dataset series)
  • GeoPackage 1.2 (specifiek toepassingsgebied: bij het ter download aanbieden door de overheid voor derden van geografische informatie)

  NB. Het predicaat 'uitstekend beheer' is niet van toepassing op GeoPackage, ISO 19136:2007 en NEN 3610:2011 omdat deze standaarden niet beheerd worden door Geonovum.

  Op 1 februari 2024 stemde het OBDO in met het blijven verplichten van NEN 3610 aan de overheid in versie 2022 nl.
  Datum van aanmelding 2014-04-28
  Datum van besluit 2014-12-09
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder Lees meer over standaarden op de website van Geonovum.
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero