FS:Geo-standaarden

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/Geo-standaarden[1]

Over de standaard
Beschrijving Geografische informatie
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut

In Nederland zijn organisaties in verschillende domeinen betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie op het aardoppervlak. Voorbeelden hiervan zijn kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om ervoor te zorgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen op elkaar aansluit zodat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden. De Geo-standaarden maken het mogelijk om op een eenduidige manier gegevens met een geografische component uit te wisselen.

 
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting De verplichting geldt bij de investering in een systeem voor de uitwisseling van geografische informatie.
Trefwoorden Geo-informatie, Metadata, Milieu
Detailinformatie
Beheerorganisatie Geonovum
Uitstekend beheer Ja voor deze standaard
Specificatiedocument https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/metadata/nederlands-metadataprofiel-op-iso-19115-geografie, https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/metadata/nederlands-metadataprofiel-op-iso-19119-services, https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/services/nederlands-wfs-profiel-11-op-iso-19142-voor-web-feature-services-20, https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/services/nederlands-profiel-wms-op-iso-19128-versie-11, http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/basismodel-geo-informatie-nen36102011, https://www.iso.org/standard/32554.html, http://www.geopackage.org/spec/
Volledige naam Geo-standaarden
Version Zie 'Toelichting bij Opname'
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest Validatie en conformiteitstoets worden gedaan door Geonovum.
Domein Stelselstandaarden
Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is.
Organisatorisch werkingsgebied Overheden, semi-overheden en instellingen uit de publieke sector
Toelichting bij opname

De Geo-standaarden op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst van het Forum Standaardisatie bestaan uit:
Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 voor geografie, versie 2.0.0
Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services, versie 2.0.0
Nederlands WFS profiel 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services 2.0, versie 1.1
Nederlands profiel Web Map Service op ISO 19128, versie 1.1
ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML), versie 2007
NEN 3610:2011 (nl) Basismodel Geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten, versie 2011
GeoPackage 1.2

NB. Het predicaat 'uitstekend beheer' is niet van toepassing op GeoPackage, ISO 19136:2007 en NEN 3610:2011 omdat deze standaarden niet beheerd worden door Geonovum.
Datum van aanmelding 28-04-2014
Datum van besluit 09-12-2014
Europese status (MSP) Nee
Documentatie https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Intake%20nieuwe%20versie%20Geo-standaarden%20een%20aanvraag%20uitstekend%20beheer.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/140731%20Expertadvies%20geo-standaarden%20v1%200.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/141015%20Overzicht%20reacties%20consultatieronde%20geo-standaarden%20v1%200.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/141028%20Forumadvies%20Geo-standaarden%20v1.0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/NL%20metadataprofiel%20ISO%2019115%20geografie%20%20versie%202.0.0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/NL%20metadataprofiel%20ISO%2019119%20services%20%20versie%202.0.0.pdf,https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Forumadvies-GeoPackage.pdf
Forum-Adviezen
Advies aan beheerder Lees meer over standaarden op de website van Geonovum.
Adoptieadviezen
Leveranciers
  1. De URL is slechts een benadering. De ID's die Forum Standaardisatie gebruikt in zijn export van standaarden wordt in NORA gebruikt voor de paginanaam; in de URL's van forumstandaardisatie.nl worden sommige tekens weggelaten. In dat geval kan in deze pagina de parameter 'ID' handmatig worden aangepast zodat die weer overeen komt met het laatste deel van de URl bij het Forum Standaardisatie.