HTTP

Uit NORA Online
FS:Http
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving webcommunicatie
Uitleg
Nut In HTTP is vastgelegd welke vragen een cliënt aan een server kan stellen en welke antwoorden de server kan teruggeven. Een vraag wordt gesteld in de vorm van een URL. Dit maakt communicatie tussen een webclient zoals een webbrowser en een webserver mogelijk.
Werking Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is hét protocol voor communicatie tussen een webclient (zoals een browser) en een webserver. HTTP ondersteunt gegevensuitwisseling over datacommunicatienetwerken gebruikmakend van TCP. Het is een protocol voor gedistribueerde, samenwerkende, hypermedia informatiesystemen. De standaard kan worden gebruikt voor vele doeleinden naast het uitwisselen van hypertext.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Website
Detailinformatie
Beheerorganisatie IETF
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
Volledige naam Hypertext Transfer Protocol
Versie 1.1 en 2.0
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Veilig internet

Relatie met andere standaarden
  Toelichting TLS: de standaard ondersteunt tevens gegevensuitwisseling over TLS (voor HTTPS URI’s), gangbare webbrowsers ondersteunen zelfs HTTP/2 alleen in combinatie met TLS.TCP: de standaard maakt gebruik van TCP als onderliggend transportprotocol.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied Uitwisseling van gegevens via het web
  Organisatorisch werkingsgebied
  Toelichting bij opname November 2016 is besloten om naast de 1.1 versie ook de 2.0 versie toe te voegen. De HTTP/1.1 versie is nog zeer gangbaar en eenvoudiger, maar versie HTTP/2 biedt voor gevallen waar de snelheid van het laden en gebruiken van (interactieve) webpagina’s van belang is, ten behoeve van de gebruikerservaring, meer en betere functionaliteit. HTTP/2 is backwards compatibel aan versie 1.1. en worden ondersteund door de meeste webbrowsers.
  Datum van aanmelding
  Datum van besluit 2016-11-15
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero