FS:IFC

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/IFC
Over de standaard
Beschrijving Bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Industry Foundation Classes (IFC) is een bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie (Bouw InformatieBetekenisvolle gegevens. Model) tussen de verschillende software-applicaties van partijen in het bouwproces over met name bouwwerken. De standaard is ontwikkeld voor gebruik in de B&U sector. IFC is onafhankelijk waardoor niemand is gebonden aan softwarepakketten. Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data. Hierdoor zorgt IFC ervoor dat informatie-uitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en vergunningsaanvragers of bouwondernemers efficiënter verloopt. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het verlenen van (bouw) vergunningen en bij het ontwikkelen en ontwerpen van gebouwen.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Bij het investeren in ICT-systemen die gebruikt worden voor het uitwisselen van 3D modellen van een bouwwerk.
TrefwoordenBIM, Bouw
Detailinformatie
BeheerorganisatieBuildingSMART
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttps://www.buildingsmart.org/standards/standards-tools-services/
Volledige naamIndustry Foundation Classes
Version2x3 TC1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinBouw
Relatie met andere standaarden
 • VISI
 • ToelichtingVISI versie 1.4 kent samenhang met de standaard IFC (Industry Foundation Classes). VISI wordt gebruikt voor de formele communicatie binnen het bouwproces. IFC wordt gebruikt voor het uitwisselen van bouwwerkinformatiemodellen zoals 3D-tekeningen, toegepaste materialen en planning. Een IFC-bestand kan als bijlage aan een VISI-bericht worden toegevoegd, waarbij in het bericht meta-data over de bijlage kan worden opgenomen (onder andere de duiding van het type bijlage). Beide zijn onderdeel van het Bouw InformatieBetekenisvolle gegevens. Model tezamen met een aantal andere standaarden.
  Toetsingsinformatie
  HulpmiddelenOp de site van de beheerorganisatie Building Smart staan een aantal hulpmiddelen https://www.buildingsmart.org/standards/standards-tools-services/
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening IFC moet worden toegepast als bestandsformaat voor de communicatie over en onderlinge coördinatie van bouwwerkinformatiemodellen.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden, semi-overheden en instellingen binnen de publieke sector
  Toelichting bij opname Uit de experttoetst is naar voren gekomen dat bij het toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening de opmerking moet worden geplaatst dat de bruikbaarheid van IFC zich primair richt op gebouwen – in de breedste zin van het woord. Er is echter een grijs gebied tussen de wereld van „bouwwerken‟ en de wereld van infrastructuur en weg- en waterbouw. Een voorbeeld is de realisatie van een kunstwerk in een snelweg (bijv. een viaduct) of het uitdiepen van een vaarweg (baggeren). Naar mening van de expertgroep vallen deze domeinen op basis van het gekozen toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening buiten het primaire domein van IFC.
  Datum van aanmelding26-05-2011
  Datum van besluit15-11-2011
  Europese status (MSP)Nee
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS_Aanmelding_IFC.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS32-06-05_Oplegnotitie_open_standaarden.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/110805_Expertadvies_IFC.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/110915_Consultatiereacties_IFC_01.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/CS_11-11-07c_IFC.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerderBij opname heeft het College Standaardisatie het Benelux-chapter van ‘buildingSMART’ opgeroepen om binnen een jaar een verificatiemogelijkheid (conformance test) van IFC-software te realiseren. Deze verificatiemogelijkheid is gerealiseerd en te vinden op: http://www.buildingsmart-tech.org/certification/ifc-certification-2.0/ifc2x3-cv-v2.0-certification/ifc2x3-cv-v2.0-certification-summary
   
  AdoptieadviezenHet College Standaardisatie adviseert overheidsorganisaties om daar waar mogelijk uit te gaan van de zogenaamde ‘coördination view’ binnen IFC. Het Rijksvastgoedbedrijf schrijft de IFC-standaard voor via het Rijksvastgoedbedrijf Bouwwerk InformatieBetekenisvolle gegevens. Model Norm.
  Leveranciers