FS:IPv6 en IPv4

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/IPv6-en-IPv4[1]

Over de standaard
Beschrijving Internetnummers
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut

Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4. Let op: Om interoperabiliteit maximaal te waarborgen heeft College Standaardisatie 'pas toe of leg uit' van toepassing verklaard op de combinatie van IPv4 en IPv6. Een organisatie moet dus beide versies vragen bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst.

 
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van en IPv4 forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Bij bouw of aanschaf van ICT netwerksystemen 
Trefwoorden Internet
Detailinformatie
Beheerorganisatie IETF
Uitstekend beheer
Specificatiedocument http://datatracker.ietf.org/doc/rfc791/, http://datatracker.ietf.org/doc/rfc2460/
Volledige naam Internet Protocol Versie 4 en Internet Protocol Versie 6
Version 4 en 6
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein Internet & Beveiliging
Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen RIPE (https://www.ripe.net/) heeft een document met eisen voor IPv6 in ICT apparatuur gespecificeerd (download PDF 1.7). Dit document kan dienen als sjabloon voor organisaties die IPv6 ondersteuning willen opnemen in hun aanbesteding of systeemvereisten.
Functioneel toepassingsgebied

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/overheidsbrede-beleidsoverleg-digitale-overheid-obdo/IPv6 en IPv4 moeten in combinatie (‘dual stack’) worden toegepast op communicatie tussen toepassingen in (een) netwerk(en).

Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebied door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.
Organisatorisch werkingsgebied Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector
Toelichting bij opname

Op dit moment is het restant aan IPv4-adressen zeer beperkt. Daardoor kan de interoperabiliteit tussen systemen op relatief korte termijn niet meer gegarandeerd worden. Delen van het internet (in zowel binnen- als buitenland) zullen door het tekort namelijk "IPv6-only" worden. De desbetreffende systemen zijn alleen bereikbaar via IPv6 en kunnen niet communiceren met systemen die alleen IPv4 gebruiken. Dit zal ook de (semi-)publieke sector raken. Het is daarom cruciaal dat de (semi-) publieke sector tijdig investeert in IPv6.
Toevoeging van IPv6 in combinatie met IPv4 aan de lijst met open standaarden voor 'pas toe of leg uit' betekent dat nieuw aan te schaffen informatiesystemen met beide versies overweg moet kunnen. IPv4 is op dit moment alom gebruikt. IPv6 is niet backwards compatible met IPv4. De komende periode zullen IPv4 en IPv6 gelijktijdig gebruikt worden. Om interoperabiliteit met zowel de nieuwe IPv6-praktijk als de bestaande IPv4-praktijk te borgen, zijn beide versies van de standaard opgenomen. 
De kern van de IPv6 standaard is gespecificeerd in RFC 2460. Daarnaast betreft de opname een aantal specificaties die een noodzakelijke voorwaarde zijn om IPv6 in de praktijk succesvol te kunnen inzetten en gebruiken, namelijk: RFC 1981, RFC 4443, RFC 4861, RFC 4862, RFC 4291, RFC 4294 en RFC 4213. RFC 4213 is een specificatie voor transitie en co-existentie (o.a. “dual stack”). In deze specificatie wordt ook verwezen naar de relevante specificaties voor IPv4.
In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard IPv6 en IPv4 aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 25 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.
 

 
Datum van aanmelding 09-05-2010
Datum van besluit 25-11-2010
Europese status (MSP)
Documentatie https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS%20Aanmelding%20IPv6.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies_IPv6.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Consultatiedocument_IPv6.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Reacties_consultatie_IPv6.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/CS08-11-02A%20Forumadvies%20IPv6%20en%20IPv4.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Agp%204b-%20Hamerstuk%20Standaardisatie%20OBDO%2024%20mei%202018_9.pdf
Forum-Adviezen
Advies aan beheerder
Adoptieadviezen
Leveranciers
  1. De URL is slechts een benadering. De ID's die Forum Standaardisatie gebruikt in zijn export van standaarden wordt in NORA gebruikt voor de paginanaam; in de URL's van forumstandaardisatie.nl worden sommige tekens weggelaten. In dat geval kan in deze pagina de parameter 'ID' handmatig worden aangepast zodat die weer overeen komt met het laatste deel van de URl bij het Forum Standaardisatie.