IPM

Uit NORA Online
FS:Ipm
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Archief
Beschrijving Publiceren van vergunningen
Uitleg
Nut Met het IPM publiceert u uw vergunningen op uw eigen website. Hierdoor worden alle verleende vergunningen via internet doorzoekbaar via één centrale zoekmachine op http://www.overheid.nl/
Werking Het Informatie Publicatie Model ‘xyz’ (IPM) beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van informatie over ‘xyz’ op internet en bevordert daarmee de vindbaarheid van dienst of product ‘xyz’. Voorbeelden zijn Samenwerkende Catalogi en Vergunningen (beheer is in handen van KOOP). Het IPM beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden
Detailinformatie
Beheerorganisatie
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/04/16/ipm---internetpublicatiemodel
Volledige naam Informatie Publicatie Model Vergunningen
Versie 4
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
Toelichting OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard): standaard voor het beschrijven van metadata van informatie van de Nederlandse Overheid op internet. In IPM zijn een aantal metadatavelden gegroepeerd in een toepassingsprofiel.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied Voor het centraal publiceren van vergunningen via overheid.nl
Organisatorisch werkingsgebied
Toelichting bij opname November 2016 is besloten om de standaard van de aanbevolen lijst te verwijderen. IPM is namelijk een onderdeel van een Contentmodel en beschrijft het component 'Structuurmodel'. Het is daarmee te weinig een generieke standaard. Verder wordt IPM als zodanig niet als open standaard beheerd (dit betreft niet de afzonderlijk contentmodellen). De standaard voldoet daardoor niet (meer) aan de criteria voor opname op de lijst aanbevolen standaarden.
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2009-08-20
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero