IPv6 en IPv4

Uit NORA Online
FS:Ipv6-en-ipv4
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
2024-02-28: wij toetsen een verduidelijking van het huidige functioneel toepassingsgebied.
Iedere computer die verbinding maakt met het internet heeft een uniek adres, een IP-adres. IPv6 heeft meer mogelijke nummercombinaties (en dus mogelijke adressen) dan IPv4. Een computer met een IPv4-adres kan niet communiceren met een computer die alleen een IPv6-adres heeft. Wel kunnen versie 4 en versie 6 naast elkaar worden gebruikt. Op die manier is uw systeem bereikbaar voor alle internetgebruikers.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Adressering van ICT-systemen binnen een netwerk
Uitleg
Nut

Internet Protocol (IP) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. IPv6 heeft een veel grotere hoeveelheid beschikbare IP-adressen ten opzichte van de voorganger IPv4. Dit maakt verdere groei en innovatie van het internet mogelijk. 

IPv6 is niet backwards compatible. Dit wil zeggen dat een IPv4-systeem niet een IPv6-systeem kan bereiken, of andersom. Om die reden moet een organisatie bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst beide versies uitvragen. 
Werking De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. Hierdoor kunnen ICT-systemen elkaar herkennen en onderling data uitwisselen.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen

Voor IPv6 en IPv4 heeft het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) een streefbeeldafspraak gemaakt, waarvan de voortgang ieder halfjaar wordt gemeten.

Het Nationaal Beraad heeft overheidsbeleid vastgesteld om gebruik te maken van overheidseigen IPv6-adressen. De uitwerking van dit beleid is beschreven in het Overheidsbreed IPv6-nummerplankader. aanvragen
Trefwoorden Internet
Detailinformatie
Beheerorganisatie IETF
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://datatracker.ietf.org/doc/rfc791/ , https://datatracker.ietf.org/doc/rfc2460/
Volledige naam Internet Protocol versie 4 en Internet Protocol versie 6
Versie 4 en 6
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Veilig internet

Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied IPv6 en IPv4 moeten in combinatie (‘dual stack’) worden toegepast op communicatie tussen toepassingen in (een) netwerk(en).
  Organisatorisch werkingsgebied Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.
  Toelichting bij opname Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft in 2018 het functioneel toepassingsgebied aangepast conform de in 2017 vastgestelde standaardsyntaxis .
  Datum van aanmelding 2010-05-09
  Datum van besluit 2010-11-25
  Europese status (MSP) Ja
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen

   Bij de opname op de 'Pas toe of leg uit'-lijst heeft het College Standaardisatie een oproep gedaan aan: 

   1. Op dit moment is het restant aan IPv4-adressen zeer beperkt. Daardoor kan de interoperabiliteit tussen systemen op relatief korte termijn niet meer gegarandeerd worden. Delen van het internet (in zowel binnen- als buitenland) zullen door het tekort namelijk "IPv6-only" worden. De desbetreffende systemen zijn alleen bereikbaar via IPv6 en kunnen niet communiceren met systemen die alleen IPv4 gebruiken. Dit zal ook de (semi-)publieke sector raken. Het is daarom cruciaal dat de (semi-) publieke sector tijdig investeert in IPv6.
   2. Toevoeging van IPv6 in combinatie met IPv4 aan de lijst met open standaarden voor 'Pas toe of leg uit' betekent dat nieuw aan te schaffen informatiesystemen met beide versies overweg moet kunnen. IPv4 is op dit moment alom gebruikt. IPv6 is niet backwards compatible met IPv4. De komende periode zullen IPv4 en IPv6 gelijktijdig gebruikt worden. Om interoperabiliteit met zowel de nieuwe IPv6-praktijk als de bestaande IPv4-praktijk te borgen, zijn beide versies van de standaard opgenomen. 
   3. De kern van de IPv6 standaard is gespecificeerd in RFC 2460. Daarnaast betreft de opname een aantal specificaties die een noodzakelijke voorwaarde zijn om IPv6 in de praktijk succesvol te kunnen inzetten en gebruiken, namelijk: RFC 1981, RFC 4443, RFC 4861, RFC 4862, RFC 4291, RFC 4294 en RFC 4213. RFC 4213 is een specificatie voor transitie en co-existentie (o.a. “dual stack”). In deze specificatie wordt ook verwezen naar de relevante specificaties voor IPv4.
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero