FS:JCDR

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/JCDR
Over de standaard
Beschrijving Identificatie van en verwijzingen naar decentrale regelgeving
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (WEB) zijn decentrale overheden vanaf 1 januari 2011 verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm op het internet aan te bieden. Dat houdt in dat elke overheid een collectie aanlegt met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Door toepassing van de standaard JCDR is decentrale wet- en regelgeving goed identificeerbaar en vindbaar.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting
Trefwoorden
Detailinformatie
BeheerorganisatieWerkmaatschappij-KOOP
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttp://juriconnect.nl/implementatie.asp?subpagina=documentatie
Volledige naamJuriconnect Decentrale Regelgeving
Version1.0
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinJuridische verwijzingen
Relatie met andere standaarden
 • BWB
 • ECLI
 • ToelichtingAlle drie de standaarden zijn gericht op standaardisatie van (elektronische) identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. en/of verwijzing naar respectievelijk wet- en regelegeving en rechterlijke uitspraken, met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.

  De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".
  De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in de CVDR zijn opgeslagen.

  De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening JCDR moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar decentrale regelgeving.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding08-05-2013
  Datum van besluit28-11-2013
  Europese status (MSP)Nee
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies_Juriconnect_standaarden_waaronder_JCDR.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Forumadvies_aan_%20het_College_Standaardisatie_inzake_Juriconnect_standaarden_waaronder_%20JCDR.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Verslag%20Collegevergadering%2028%20november%202013.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Beheerplan%20Juriconnectstandaarden%200.4.2.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerderTen aanzien van de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is., beveelt de expertgoep Juriconnect aan, om met name decentrale overheden te betrekken in de besluitvorming van het Juriconnect platform en hierover in overleg te gaan met b.v. KING en provincies.
  AdoptieadviezenDe expertgroep stelde ten tijde van de toetsing als voorwaarde dat Juriconnect het draft beheerplan voor de standaarden BWB, JCDR en ECLI formaliseerde en publiekelijk beschikbaar maakte. Aan deze voorwaarde is voldaan: op de website van Juriconnect is het beheerplan te vinden van deze standaarden.
  Leveranciers