FS:NLCS

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/NLCS
Over de standaard
Beschrijving Tekenstandaard voor grond-, weg- en waterbouw
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Organisaties hanteren vaak een eigen tekenstandaard voor de opbouw van digitale tekeningen. Hiermee geeft een organisatie een eigen signatuur af. Maar het belemmert ook de uitwisseling en het hergebruik van tekeningen waardoor tekeningen vaak opnieuw moeten worden getekend. Dit is inefficiënt, kan leiden tot misverstanden en fouten en bemoeilijkt de kwaliteitscontrole van de tekeningen. 
NLCS zorgt voor meer eenheid in het tekenwerk. Opdrachtgevers voor grond-, weg- en waterbouw (GWW) projecten besteden ontwerp- en tekenwerk vaak uit. Door opdrachtnemers gebruik te laten maken van NLCS ontstaat er meer eenheid in het tekenwerk, kunnen digitale tekeningen makkelijker worden uitgewisseld, hoeven tekeningen niet te worden hertekend, en zijn tekeningen 10 a 15 jaar na oplevering nog bruikbaar voor onderhoud en reconstructie. Ook voor opdrachtnemers is het handig dat alle opdrachtgevers dezelfde eisen stellen aan het tekenwerk en dat niet voor iedere opdrachtgever andere tekenafspraken gelden.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Voor 2-D tekenwerk in de grond-, weg-, en waterbouwsector (GWW-sector)
TrefwoordenBIM, Bouw
Detailinformatie
BeheerorganisatieBIM Loket
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttp://www.gww-nlcs.nl/downloads/
Volledige naamNederlandse CAD-Standaard voor de grond- weg- en waterbouw
Version4.1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
Implementatie
Conformiteitstest De meeste softwareleveranciers hebben in hun NLCS-applicaties een module voor het toetsen van een CAD-bestand aan de NLCS-standaard ingebouwd.
DomeinBouw
Relatie met andere standaarden
 • COINS
 • ToelichtingNLCS wordt gezien als de opvolger van de Richtlijnen Tekeningenverkeer Waterstaat. Begin 2011 is door Rijkswaterstaat, DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). Vastgoed Defensie en Gemeente Rotterdam een invoeringsbesluit ondertekend voor de inzet van NLCS binnen hun organisaties en contracten vanaf september 2011. 
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening NLCS moet worden toegepast bij het opstellen van 2D-tekeningen die worden gemaakt in de grond-, weg-, en waterbouwsector (GWW-sector), met als doel het verhogen van de eenheid in het CAD-tekenwerk en de uitwisselbaarheid van tekeningen.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname Wanneer NLCS wordt uitgevraagd als onderdeel van een bouwproject, dan is het gehele ICT perceel van het bouwproject bepalend voor het van toepassing zijn van de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT producten of diensten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024717/2008-11-23). Dus niet alleen de kosten van de software licentie.
  Datum van aanmelding28-04-2017
  Datum van besluit25-05-2018
  Europese status (MSP)Nee
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20170614.2C%20Intakeadvies%20NLCS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/20171103%20Expertadvies%20NLCS%204.0%20v1.0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/30180330%20Toetsing%20criterium%20%27Open%20standaardisatieproces%27%20NLCS%204.0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20180425.3B%20Forum-advies%20NLCS%204.0.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  AdoptieadviezenTen aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

  Het BIM Loket wordt opgeroepen om begin 2018 de vastgestelde en gepubliceerde beheerdocumentatie onder de aandacht te brengen bij (potentieel) gebruikers van NLCS.
  Semipublieke organisaties en waterschappen worden opgeroepen om deel te nemen aan de overlegstructuur van NLCS.
  Het BIM Loket wordt opgeroepen om inzichtelijk te maken welke partijen gebruik maken van de NLCS.
  Het BIM Loket wordt opgeroepen om een ‘implementatie best practice’ op te stellen voor zowel kleine als grote(re) organisaties.
  Het BIM Loket wordt opgeroepen om de interactie tussen (potentieel) gebruikers (opdrachtgevers en opdrachtnemers) en leveranciers te verhogen door bijvoorbeeld gebruikersbijeenkomsten te organiseren.
  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) CUMELA Nederland, MKB INFRA en Kabel- en Leiding Overleg (KLO) worden opgeroepen om meer bekendheid te geven aan het nut en de noodzaak voor NLCS. Het BIM Loket kan hierbij ondersteunen.
  Het Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om bij opname van de standaard op de ‘pas toe of leg uit’-lijst duidelijk te stellen waar de verplichting voor deze, en soortgelijke, standaarden ligt.

  De opgeroepen partijen worden gevraagd om één jaar na opname van de standaard over de voortgang op deze punten te rapporteren aan het Forum Standaardisatie.
  LeveranciersOp de beheerderswebsite http://www.gww-nlcs.nl/software/ van NLCS wordt een aantal leveranciers genoemd die de standaard ondersteunen.