FS:NLRS

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/NLRS[1]

Over de standaard
Beschrijving Uitwisseling van bouwinformatie
Lijst status Aanbevolen
Uitleg
Nut

Bij bouwprojecten zijn vele disciplines betrokken zoals ruwbouw met betonnen bouwelementen, installatietechniek, gevelglas, lifttechniek en interieurbouw. Ieder van deze disciplines gebruikt verschillende bibliotheken van bouwobjecten en richt een bouwmodel op zijn eigen manier in.  Hoewel alle betrokkenen in een bouwproject gegevens uitwisselen in het IFC formaat, sluiten hun modellen vaak niet op elkaar aan. Dit is een veelvoorkomend probleem in aanbestedingen, waar de opdrachtgever IFC bestanden van verschillende aanbieders krijgt die niet met elkaar vergeleken of gecombineerd kunnen worden.
NLRS lost dit probleem op voor gebruikers van het modelleringspakket Autodesk Revit, door de Revit bibliotheekstructuur voor bouwobjecten te standaardiseren.  Gebruik makend van NLRS exporteert Revit IFC bestanden die op een uniforme manier gestructureerd zijn.  Daardoor zijn ze door de ontvangende partij (bijvoorbeeld een aanbestedende overheidsorganisatie) op een eenduidige manier te interpreteren en gebruiken, ook als deze geen Autodesk Revit gebruikt.

Hoewel NLRS alleen van toepassing is op gebruikers van Autodesk Revit, helpt het juist de interoperabiliteit met niet-gebruikers van Revit te verbeteren en vendor lock-in te voorkomen.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting
Trefwoorden BIM, Bouw
Detailinformatie
Beheerorganisatie Stichting Revit Standards
Uitstekend beheer
Specificatiedocument http://www.revitstandards.org/downloads/
Volledige naam Nederlandse Revit Standaard
Version 2.5.2
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
 • IFC
 • Toelichting NLRS zorgt ervoor Autodesk Revit IFC bestanden exporteert die op een gestandaardiseerde manier gestructureerd zijn.  Daardoor zijn ze ook voor niet-gebruikers van Autodesk Revit altijd op een eenduidige manier te interpreteren en gebruiken.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied
  Organisatorisch werkingsgebied
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding 28-04-2017
  Datum van besluit 25-05-2018
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20171011.2F%20Expertadvies%20NLRS%202.5.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Reacties%20uit%20openbare%20consultatie%20NLRS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20171213.3A%20Forumadvies%20NLRS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS%20170614.2D%20Intakeadvies%20NLRS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Agp%204b-%20Hamerstuk%20Standaardisatie%20OBDO%2024%20mei%202018_2.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  1. De URL is slechts een benadering. De ID's die Forum Standaardisatie gebruikt in zijn export van standaarden wordt in NORA gebruikt voor de paginanaam; in de URL's van forumstandaardisatie.nl worden sommige tekens weggelaten. In dat geval kan in deze pagina de parameter 'ID' handmatig worden aangepast zodat die weer overeen komt met het laatste deel van de URl bij het Forum Standaardisatie.