NL GOV Assurance Profile for OIDC

Uit NORA Online
FS:Nl-gov-assurance-profile-oidc
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
09-12-2020: wij toetsen of de standaard NL GOV Assurance Profile for OIDC 1.0 geschikt is om te verplichten aan de overheid via plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst.
Over de standaard
Lijst status In behandeling
Beschrijving Het profiel vult de standaard OpenID Connect aan met additionele eisen en richtlijnen.
Uitleg
Nut Het NL GOV Assurance profile for OIDC 1.0 geeft door dienstverleners aangeboden diensten de mogelijkheid om de identiteit van een eindgebruiker te controleren gebaseerd op verschillende authenticatieservices (zoals DigiD), waarbij profielinformatie van de eindgebruiker volgens een gestandaardiseerde wijze beschikbaar wordt gesteld aan de daarvoor geautoriseerde diensten.
Werking

Het profiel maakt het mogelijk dat gebruikers zelf een keuze kunnen maken voor een (goedgekeurde) authenticatievoorziening, zoals DigiD, en niet steeds opnieuw in hoeven te loggen, bijvoorbeeld wanneer er gebruik wordt gemaakt van een routeringsvoorziening.

OpenID Connect is een generieke standaard die meestal nog aanvullende afspraken vereist voor de toepassing in specifieke domeinen. NL GOV Assurance Profile for OIDC legt nadere afspraken vast over het gebruik van OpenID Connect bij de Nederlandse (semi-)overheid.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Informatiebeveiliging
Detailinformatie
Beheerorganisatie Logius
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://logius.gitlab.io/oidc/
Volledige naam NL GOV Assurance profile for OpenID Connect
Versie 1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Veilig internet

Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied Het NL GOV OpenID Connect profiel moet worden toegepast bij het beschikbaar stellen en het gebruik van federatieve authenticatiediensten, inclusief vertegenwoordiging- en attribuutverstrekking.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding 2020-11-20
Datum van besluit
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero