FS:ODF

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/ODF
Over de standaard
Beschrijving Formaat documentbewerking
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut ODF is een applicatie- en leveranciers-onafhankelijke documentstandaard.  Ook in de toekomst blijven ODF bestanden toegankelijk, ongeacht de office applicaties die op dat moment al dan niet worden ondersteund.

ODF bestanden hebben een structuur waardoor ze gemakkelijk te exporteren zijn naar PDF documenten die voldoen aan duurzaamheids- en toegankelijkheidsrichtlijnen. Dankzij deze structuur kunnen zoekmachines ODF bestanden goed indexeren en vinden.

Alle gangbare office applicaties kunnen ODF bestanden lezen en schrijven. Het gebruik van het standaardformaat ODF staat los van het al dan niet gebruiken van open source office software.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Bij de aanschaf of ontwikkeling van (kantoor)software voor de bewerking van documenten die worden uitgewisseld met burgers, bedrijven of andere overheidsorganisaties.

Deze (kantoor)software moet ODF volledig ondersteunen en mag daarnaast andere (zoals leveranciersafhankelijke) documentformaten ondersteunen.

De verplichting geldt niet voor (kantoor)software waarmee alleen documenten worden bewerkt die binnen een organisatie worden uitgewisseld.
Trefwoorden
Detailinformatie
BeheerorganisatieOASIS
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttps://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
Volledige naamOpen Document Formaat
Version1.2
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekstVoor Inkoop zal ODF met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
72512000-7 Documentbeheerdiensten
72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
30232100-5 Printers en plotters
48773000-7 Printersoftware-faciliteiten
48824000-0 Printerservers
30216110-0 Scanners voor computergebruik
48318000-0 Scannersoftware

79999100-4 Scanningsdiensten
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest ODF Validator
DomeinDocument & (Web)Content
Relatie met andere standaarden
 • PDF A1
 • PDF A2
 • PDF 1.7
 • ToelichtingODF is het voorgeschreven formaat voor het uitwisselen van reviseerbare (bewerkbare) documenten. In geval van het uitwisselen van niet reviseerbare documenten zijn de formaten PDF 1.7 en PDF/A beschikbaar.

  ODF beschrijft verschillende bestandsformaten, allen gebaseerd op XML en ZIP archivering: .odt voor tekstdocumenten, .ods voor spreadsheets, .odp voor presentaties en .odg voor graphics.

  ODF documenten kunnen afbeeldingen bevatten. Hiervoor zijn de open standaardformaat JPEG of PNG aangewezen (zie Toetsingsinformatie onder).
  Toetsingsinformatie
  HulpmiddelenHandreiking Open Documentformaten NOiV en Forum Standaardisatie
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening Voor de uitwisseling van reviseerbare documenten.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden en instellingen uit de publieke sector.
  Toelichting bij opname Het Forum Standaardisatie adviseert twee open standaardformaten voor afbeeldingen in ODF bestanden:

  PNG is een open standardformaat voor afbeeldingen dat gebruik maakt van exact omkeerbare datacompressie ('lossless compression').
  JPEG is een open standaardformaat voor afbeeldingen dat gebruik maakt van niet-omkeerbare datacompressie ('lossy compression').
  Deze standaarden staan niet afzonderlijk in de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst.

  In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening van deze standaard ODF  aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 25 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.
  Datum van aanmelding15-11-2010
  Datum van besluit15-06-2012
  Europese status (MSP)Nee
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding_ODF_0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS_34-10-04g._Brief_aanmelder_ODF_0.PDF, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/110805_Expertadvies_ODF_0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/110805_Consultatiedocument_ODF_0_0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/110915_Consultatiereacties_ODF_01_0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/CS_12-06-06B_advies_ODF_0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS_34-10-04_Oplegnotitie_open_standaarden.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS_34-10-04f._ODF.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS30-02-05_notitie_open_standaarden.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS32-06-05_Oplegnotitie_open_standaarden_0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS32-06-05B_Brief_ODF.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Agp%204b-%20Hamerstuk%20Standaardisatie%20OBDO%2024%20mei%202018_20.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  AdoptieadviezenBij de opname op de 'pas-toe-of-leg-uit lijst deed het College Standaardisatie de volgende oproepen ten aanzien van de adoptie van de standaard:

  Het opnieuw onderschrijven dat burgers en bedrijven mogen eisen dat een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. een officebestand in ODF aanlevert en dat zij het recht hebben documenten in ODF aan te leveren.
  Het door Bureau Standaardisatie laten uitwerken van een plan  voor het voortzetten van de ondersteunende activiteiten rondom de adoptie van ODF (o.a. het actualiseren van de  ‘Handreiking Open Documentformaten voor de Overheid’), zoals werden ontplooid door het programmabureau ‘Nederland Open in Verbinding’. Dit gebeurd samen met partijen in de community (zoals de OpenDoc Society en de ODF gebruikersgroep voor overheden)  Het uitgangspunt hierbij moet zijn dat het Forum  een faciliterende rol heeft en dat de activiteiten zoveel mogelijk een plaats krijgen bij de diverse community-partijen.
  Het oproepen van verantwoordelijke ministeries om in regelgeving te verwijzen naar standaarden op de lijst voor ‘pas toe of leg uit’ (en niet naar specifieke producten zoals Microsoft Excel) en waar nodig bestaande regelgeving hier op aan te passen.
  Het oproepen van standaardisatie-organisatie OASIS om het versiebeheer van ODF zodanig in te richten dat onduidelijkheid  over verschillende versies kan worden weggenomen.

   
  Leveranciers