OIDC

Uit NORA Online
FS:Oidc / (Doorverwezen vanaf OIDC)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Authenticatie
Uitleg
Nut OpenID Connect (OIDC) is een open en gedistribueerde manier om één authenticatiedienst naar keuze te kunnen hergebruiken bij meerdere (semi-)overheidsdienstverleners, bij gebruik vanuit onder andere webapplicaties en mobiele apps. Belangrijkste redenen om op OIDC in te zetten is de actieve ontwikkelingen en de mobile-first strategie ondersteuning van digitale overheidsdiensten.
Werking

OIDC bouwt voort op OAuth 2.0. Het maakt het mogelijk om andere authenticatievoorzieningen middels een routeringsvoorziening te ontsluiten. Bovendien geeft het de mogelijkheid om meerdere attributen of andere type identifiers mee te geven.

OIDC is een generieke standaard die meestal nog profielen (aanvullende afspraken) vereist voor toepassing in specifieke domeinen.

 
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden
Detailinformatie
Beheerorganisatie OpenID Foundation
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://openid.net/developers/specs/
Volledige naam OpenID Connect
Versie 1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Veilig internet

Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen Er is een groot aantal configureerbare implementaties en libraries beschikbaar.
Functioneel toepassingsgebied OpenID Connect kan toegepast worden bij het beschikbaar stellen van federatieve authenticatiediensten.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname

Er is geadviseerd zo snel mogelijk een breed gedragen Nederlands profiel te ontwikkelen voor OIDC. Dit Nederlands profiel zal dan moeten worden aangedragen voor plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst.

Op 9 december 2020 heeft Forum Standaardisatie besloten de aanmelding van Logius voor het Nederlandse profiel van de standaard OIDC (NL GOV Assurance Profile for OIDC) voor plaatsing op de ‘pas toe of leg uit’-lijst in procedure te nemen. Dit profiel spitst zich specifiek toe op de context van (semi-)overheidsorganisaties in Nederland. 

In gevallen waar een generieke standaard moet worden toegepast met een specifieker profiel, plaatst het Forum Standaardisatie het profiel op de 'pas toe of leg uit' lijst en de onderliggende generieke standaard op de lijst aanbevolen standaarden.
Datum van aanmelding 2019-04-17
Datum van besluit 2020-03-23
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero