FS:OWMS

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/OWMS
Over de standaard
Beschrijving Metadata overheidsinformatie
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut OWMS definieert meta-data die de eigenschappen en structuur beschrijven van informatie die de overheid op het Internet publiceert. Hierdoor wordt de overheidsinformatie op het Internet beter vindbaar en beter te interpreteren.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting De standaard is verplicht bij de bouw of doorontwikkeling van een website waarop meta-data wordt gebruikt.
Het gebruiken van meta-data is op zich niet verplicht. Maar als een website meta-data gebruikt, is OWMS verplicht.
TrefwoordenMetadata, Waardelijsten, Website
Detailinformatie
BeheerorganisatieWerkmaatschappij-KOOP
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/NormatievespecificatieOWMS4.0v1.0.1.pdf
Volledige naamOverheid.nl Web Metadata Standaard
Version4.0
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekstVoor Inkoop zal OWMS met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie

72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites 
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinDocument & (Web)Content
Relatie met andere standaarden
 • RDF
 • SKOS
 • ToelichtingSKOS en RDF zijn net als OWMS gebaseerd op de principes van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS, RDF en SKOS kunnen worden gezien als verschillende lagen in de bouw van een semantische meta-data structuur. OWMS beschrijft een 'woordenboek' van eigenschappen en bijbehorende waarden voor overheidsinformatie. RDF kan eenvoudige relaties van het type 'onderwerp - werkwoord - lijdend voorwerp' tussen deze eigenschappen beschrijven. SKOS bouwt met behulp van RDF een kennissysteem door concepten te definiëren en betekenis te geven.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening OWMS moet worden toegepast op het aanbieden van metadata over publieke informatieobjecten op internet.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd. 
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden (Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening van deze standaard OWMS  aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 25 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document.
  Datum van aanmelding12-11-2010
  Datum van besluit15-11-2011
  Europese status (MSP)
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/CS_11-11-07b_OWMS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/110803_Expertadvies_OWMS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/110805_Consultatiedocument_OWMS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/110915_Consultatiereacties_OWMS_01.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding_OWMS.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS30-02-05_notitie_open_standaarden_1.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS32-06-05_Oplegnotitie_open_standaarden_1.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Agp%204b-%20Hamerstuk%20Standaardisatie%20OBDO%2024%20mei%202018_21.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  AdoptieadviezenBij de opname heeft het College Standaardisatie de beheerder opgeroepen om een viertal aanvullende acties uit te voeren, namelijk:

  Een lijst met leveranciers op te stellen die de standaard ondersteunen;
  Een community met gebruikers vorm te geven die op termijn ook bij kunnen dragen aan de financiering van het beheer;
  Binnen een jaar na opname ervoor te zorgen dat de waardelijsten ook onderdeel worden van de standaard en de nieuwe versie van de standaard opnieuw aan te melden bij het Forum;
  Het initiatief Schema.org en de relatie met OWMS in de gaten te houden. Het Forum te informeren als er hieromtrent relevante ontwikkelingen zijn.

   
  LeveranciersEr zijn verschillende leveranciers die het leveranciersmanifest hebben ondertekend, de standaard ondersteunen en vrijwel elke groot Content Management Systeem (CMS) in de publieke sector ondersteunt deze standaard.