OAI-PMH

Uit NORA Online
FS:Oai-pmh
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Vindbaarheid van leermaterialen
Uitleg
Nut Door het op een eenduidige wijze ontsluiten van documenten of objecten uit repositories is informatie beter vindbaar en herbruikbaar. 
Werking OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories. Een repository is een bibliotheek met documenten of objecten (ook wel ‘content’ genoemd), bijvoorbeeld een (digitaal) archief. OAI-PMH maakt het mogelijk om deze metadata (dus niet de documenten of objecten zelf) uit verschillende repositories te verzamelen. Vanuit een centraal systeem kan dan gezocht worden naar documenten of objecten in de verschillende aangesloten repositories. OAI-PMH is een technische standaard.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Leermateriaal, Metadata
Detailinformatie
Beheerorganisatie Open Archives Initiative
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
Volledige naam Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Versie 2
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Onderwijs en cultuur

Relatie met andere standaarden
Toelichting NL LOM en OAI-PMH werken nauw met elkaar samen bij het ontsluiten en metadateren van onderwijsmateriaal. OAI-PMH is een standaard voor het verzamelen van metadata uit repositories (een bibliotheek met documenten of objecten) en in NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied Het vraaggestuurd aanbieden en ophalen van verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of andere objecten gericht op leermaterialen en cultureel erfgoed, met als doel het opnemen van deze metadata in een centrale bibliotheek en/of het verrijken van eigen gegevens.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname

Bij opname zijn er een aantal opmerkingen op het toepassingsgebied meegegeven:

 • Het gaat om bibliotheken in de vorm van digitale collecties of repositories.
 • In het toepassingsgebied is gekozen voor een interactief pull-model (actieve bevraging). Niet om een niet-interactief model (‘spidering’ van online content) of een push-model waarbij het initiatief van de aanbieder van metadata uitgaat.
 • Er is gekozen voor een doelbinding: het doel van de uitwisseling van metadata moet zijn ‘het opnemen … in een centrale bibliotheek’. Hierdoor wordt voorkomen dat veel lopende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, waarbij metadata wordt uitgewisseld, onbedoeld binnen het toepassingsgebied vallen.
 • In het expertonderzoek bleek dat er een interferentie kan ontstaan indien (op basis van de lijst) zowel OAI-PMH als Digikoppeling toegepast moet worden. Hoewel de kans hierop klein is, wordt dit door opname van een bepaling over Digikoppeling voorkomen.
 • Het gaat om "verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of objecten". Buiten het toepassingsgebied valt het uitwisselen van alleen gestructureerde data die is vastgelegd in databases, zoals bijvoorbeeld bij Basisregistraties het geval is.
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2017-10-11
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero