OData

Uit NORA Online
FS:Odata
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Bevraging van REST APIs
Uitleg
Nut

Het Open Data-protocol (OData) is een best practice voor het structureren en bevragen van REST APIs. OData maakt het makkelijker om interoperabele REST-implementaties te bouwen, waardoor data die via API’s wordt uitgewisseld op een uniforme wijze weergegeven kan worden.

Door het gebruik van OData is het niet noodzakelijk om afspraken te maken over onder andere HTTP-methoden, URL-conventies, gebruikte mediaformaten en query opties. Hierdoor is een betere integratie mogelijk via API’s tussen verschillende systemen en platformen, zonder dat hier aparte afspraken over gemaakt hoeven te worden. Door de toepassing van OData zijn datasets beter te gebruiken en beter herbruikbaar. OData maakt het mogelijk om de bestaande gegevenssilo’s die binnen organisaties bestaan te doorbreken. Door het gebruik van OData wordt een ecosysteem gecreëerd waarbij het makkelijker is om databases te bevragen en data te gebruiken. De gedeelde waarde van data wordt hierdoor verhoogd.
Werking OData is een open standaard voor het structureren en uitvragen van REST APIs. 
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden
Detailinformatie
Beheerorganisatie OASIS
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.0/errata03/os/odata-v4.0-errata03-os.zip
Volledige naam Open Data Protocol
Versie 4
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied OData kan worden toegepast voor het bouwen en gebruiken van REST APIs met als doel het gestructureerd ontsluiten van (statistische) open datasets.
  Organisatorisch werkingsgebied
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding 2017-10-03
  Datum van besluit 2017-11-21
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero