OWL

Uit NORA Online
FS:Owl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving beschrijvingstaal semantisch web
Uitleg
Nut

De standaard OWL wordt gebruikt bij het koppelen van gegevensverzamelingen. In het bijzonder maakt OWL het mogelijk om verschillende machine leesbare kennissystemen met elkaar te verbinden. Zo worden de relaties tussen begrippen uit verschillende domeinen duidelijk voor computerapplicaties. Met deze kennis over de domeinen en de relaties ertussen kunnen applicaties dan analyses over domeinen heen doen.

Denk bijvoorbeeld aan begrippen zoals partner of inkomen, die voor de Belastingdienst en voor de SVB heel specifieke betekenissen hebben die per organisatie verschillen. Als de gegevens van verschillende instanties gekoppeld worden, kunnen verschillende interpretaties van zulke begrippen tot grote problemen leiden die burgers en bedrijven direct kunnen raken. Met OWL kunnen de relaties tussen begrippen in machine leesbare vorm vastgelegd worden waardoor dit soort verwarring over definities kan worden voorkomen.
Werking

Web Ontology Language (OWL) is een databeschrijvingstaal van W3C voor het semantisch web en is een belangrijke standaard voor semantische modellen in Linked Data toepassingen.

OWL wordt toegepast bij het vastleggen van kennis voor ontsluiting en verwerking door machines. De standaard maakt het mogelijk om de samenhang van machine leesbare kennis te controleren of om impliciete kennis expliciet te maken.

OWL-documenten heten ook wel ontologieën (beschrijvingen van de werkelijkheid voor interpretatie door machines) en kunnen worden gepubliceerd op het World Wide Web. Een OWL ontologie kan verwijzen naar een andere ontologieën om zo relaties tussen begrippen duidelijk te maken.

OWL gebruikt een formele semantiek die gebaseerd is op de W3C standaard RDF (Resource Description Framework).
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Internet, Metadata, Waardelijsten
Detailinformatie
Beheerorganisatie W3C
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://www.w3.org/TR/owl2-overview/
Volledige naam Web Ontology Language
Versie OWL 2
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Openbaar en toegankelijk

Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied OWL kan worden gebruikt voor het vastleggen van kennis voor ontsluiting door computers, om de samenhang van die kennis te controleren of impliciete kennis expliciet te maken.
Organisatorisch werkingsgebied
Toelichting bij opname OWL bouwt voort op de standaarden RDF, RDFS en RDFa, en is gerelateerd aan de standaard SKOS die op de 'pas toe of leg uit' lijst staat. OWL en SKOS hebben overeenkomsten maar ook verschillen. Beide standaarden beschrijven kennissystemen in machine leesbare vorm en maken daarvoor gebruik van RDF. Het belangrijkste verschil is dat OWL wordt toegepast op formele kennissystemen, waar SKOS bedoeld is voor niet-formele kennissystemen. OWL en SKOS kunnen zowel apart als samen ingezet worden om kennissystemen in machine leesbare vorm vast te leggen en te koppelen.
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2016-11-15
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero