FS:PDF A1

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/PDF A1
Over de standaard
Beschrijving Formaat documentpublicatie en archivering
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut PDF A1 is een open standaardformaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. Het uitgangspunt van PDF A1 is dat gebruikers documenten kunnen uitwisselen, bekijken en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze worden gecreëerd, bekeken of afgedrukt. PDF A1 is bovendien een duurzaam toegankelijk formaat, dat ook in de toekomst kan worden geopend met de software die dan gangbaar is.
 
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van A1 forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Bij een investering in systemen en software waarbij niet- of beperkt-reviseerbare documenten worden aangemaakt, bewerkt, gepubliceerd of gearchiveerd (bijvoorbeeld office pakketten, multifunctionele printer-scanners of documentgeneratiesystemen).
TrefwoordenArchivering, Documentformaat
Detailinformatie
BeheerorganisatieNEN
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttps://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENISO-1900512005-en.htm
Volledige naamA1 Documentbeheer - Elektronische bestandsformaat document voor langdurige bescherming - Gebruik van PDF 1.4 (PDF/A-1)
VersionNEN-ISO 19005-1:2005
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekstVoor Inkoop zal PDF 1.7 met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

48000000-8 Software en informatiesystemen
48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
72512000-7 Documentbeheerdiensten
72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
30232100-5 Printers en plotters
48773000-7 Printersoftware-faciliteiten
48824000-0 Printerservers
30216110-0 Scanners voor computergebruik
48318000-0 Scannersoftware

79999100-4 Scanningsdiensten
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest Het Europese project PREFORMA heeft een open source PDF/A checker gepubliceerd:

De veraPDF conformiteits checker van het Europese project PREFORMA
Daarnaast zijn online de volgende PDF checkers beschikbaar:
PDF Validator Online Tool (3-Heights™)
PDF/A validation tools

 
DomeinDocument & (Web)Content
Relatie met andere standaarden
 • PDF A2
 • PDF 1.7
 • ToelichtingDoor de jaren zijn er verschillende versies van PDF gepubliceerd voor verschillende toepassingen. Daardoor heeft PDF meer dan één standaard.De standaardisatie organisatie ISO heeft de PDF A1 standaard gepubliceerd met het oog op duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is.. PDF A1 heeft niet de volledige functionaliteit van PDF 1.7 of PDF A2, maar is wel geschikter als duurzaam toegankelijk formaat. Ook is PDF A1 beter toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. We adviseren daarom het gebruik van PDF A1 boven het gebruik van PDF A2 of PDF 1.7.
  Toetsingsinformatie
  HulpmiddelenForum Standaardisatie heeft samen met NOiV de Handreiking Open Documentformatengepubliceerd.
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening PDF/A-1 moet worden toegepast op de uitwisseling en publicatie van niet- of beperkt reviseerbare documenten, waarbij duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van belang is.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden, semi-overheden en instellingen in de publieke sector.
  Toelichting bij opname PDF A1 en A2 zijn afzonderlijk getoetst, vandaar dat van beide versies toets-documentatie beschikbaar is. 
  In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening van deze standaard PDF A1 aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 25 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document. 
  Datum van aanmelding27-10-2011
  Datum van besluit15-06-2012
  Europese status (MSP)Ja
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/CS04-11-08B_notitie_PDFA-1.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/NEN-ISO_Expertadvies_19005-1_2005__PDFA-1_.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/PDFA-1_OPENBARE_CONSULTATIE.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Reactie_IDsW_in_kader_consultatie_StUF_en_PDF.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Agp%204b-%20Hamerstuk%20Standaardisatie%20OBDO%2024%20mei%202018_23.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  AdoptieadviezenBij de opname op de "pas toe of leg uit"-lijst deed het College Standaardisatie de volgende oproepen ten aanzien van de adoptie van de standaard:

  Het oproepen van PDF/A Competence Center om in samenwerking met Bureau Forum Standaardisatie en betrokken experts de ‘Handreiking Open Documentformaten voor de Overheid’ aan te passen aan de laatste stand van zaken ten aanzien van het PDF-formaat.
  Het oproepen van verantwoordelijke ministeries om in de toekomst - bij verwijzingen in wet- en regelgeving naar PDF als formaat voor indiening of publicatie - te verwijzen naar documentformaten op de lijst voor ‘pas toe of leg uit’.

   
  Leveranciers