Peppol BIS

Uit NORA Online
FS:Peppol-bis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving E-procurement (bestel, inkoop en facturatie)
Uitleg
Nut Door het gebruik van Peppol BIS kunnen (semi)overheden op een pakketonafhankelijke wijze procurementgegevens met elkaar of met niet-overheidspartijen uitwisselen. Deze uitwisseling van aan bestel, inkoop en facturatie gerelateerde gegevens vindt plaats via elektronische berichten. Doordat Peppol BIS een internationale standaard is, kan deze uitwisseling internationaal plaatsvinden. (semi)overheden hoeven zodoende geen rekening te houden met een diversiteit aan procurementstandaarden en/ of met diverse softwarepakketten.
Werking

De berichtenstandaard Peppol BIS is een internationaal afsprakenstelsel dat bestaat uit een verzameling van standaarden ('profielen') die elk een businessproces uit de keten van bestel, inkoop en facturatie beslaat. De afzonderlijke standaarden (profielen) uit het Peppol BIS afsprakenstelsel zijn elk een datamodel met gegevenselementen op een onderdeel uit procurement.
Peppol BIS standaard kan worden gebruikt met of zonder het Peppol Netwerk. Het Peppol Netwerk is de infrastructuur waarover de elektronische berichten worden verstuurd. Deze infrastructuur maakt gebruik van het uitwisselingsprotocol AS4 (Peppol AS4). Het Peppol Netwerk is geen onderdeel van de Peppol BIS standaard. Peppol Netwerk en Peppol BIS worden bijna altijd in combinatie toegepast.

Relevantie van Peppol BIS betreft vooral afdelingen die verantwoordelijk zijn voor inkoop, facturatie en ICT.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden E-facturering, Financiële administratie
Detailinformatie
Beheerorganisatie OpenPeppol AISBL
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://peppol.eu/downloads/post-award/
Volledige naam Pan-European Public Procurement Online Business Interoperability Specifications
Versie 3.08
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Economie en werk

Relatie met andere standaarden
Toelichting

Peppol BIS is de overkoepelende aanduiding van verschillende standaarden (profielen) in het elektronisch berichtenverkeer in relatie tot bestel, inkoop en facturatie. Deze overkoepelende aanduiding heet een 'major release'. Binnen de major release heeft elk profiel een eigen versieaanduiding ('minor release'). Zodra er een major release plaatsvindt, gaan alle documenttypes over naar een nieuw versienummer. De major release Peppol BIS op de Lijst Aanbevolen Standaarden betreft versie 3.08.

Scope van Peppol BIS op Lijst Aanbevolen Standaarden is de inhoudelijke berichtenstandaard en niet de transportstandaard (AS4).
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen Informatie en hulpmiddelen zijn beschikbaar via de beheerorganisatie OpenPeppol (Open Peppol AISBL). Ook publiceert en communiceert OpenPeppol versies van de standaard inclusief (verwachte) publicatiedata en ondersteuningsstatus.
Functioneel toepassingsgebied De Peppol BIS standaard kan worden toegepast bij het uitwisselen van bestel, inkoop en facturatie gerelateerde gegevens van 'machine-to-machine'.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname

Peppol BIS standaard op de Lijst Aanbevolen Standaarden bestaat uit de volgende profielen:

 • Peppol BIS Billing (Invoice, Credit note) 3.10
 • Peppol BIS Order only 3.2
 • Peppol BIS Ordering 3.2
 • Peppol BIS Catalogue with response 3.1
 • Peppol BIS Catalogue without response 3.1
 • Peppol BIS Despatch Advice 3.1
 • Peppol BIS Punch Out 3.1
 • Peppol BIS Order Agreement 3.0
 • Peppol BIS Message Level Response 3.0
 • Peppol BIS Invoice Response 3.1
Datum van aanmelding 2021-05-25
Datum van besluit 2022-06-02
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero