Principe Universeel

Uit NORA Online
FS:Principe-universeel
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Archief
Beschrijving Bouwkwaliteit websites
Uitleg
Nut

Principe Universeel bevat richtlijnen voor de bouwkwaliteit van websites  waardoor deze duurzaam, uitwisselbaar en goed te onderhouden worden.

 

 
Werking

Principe Universeel bevat een verzameling regels die bij de bouw en het onderhoud van een website of webapplicatie toegepast dienen te worden om de duurzaamheid en bruikbaarheid van (de content op) de website te bevorderen.

Principe Universeel wordt doorgaans gebruikt in aanvulling op de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1. Waar WCAG 2.1 de toegankelijkheid van de informatie dient (in het bijzonder ook voor mensen met functiebeperking), richt Principe Universeel zich vooral op bouwkwaliteit, in het bijzonder structuur, vindbaarheid, duurzaamheid en onderhoudbaarheid van de informatie.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Internet, Website
Detailinformatie
Beheerorganisatie Logius
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument
Volledige naam
Versie
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
Toelichting

Principe Universeel maakte voorheen deel uit van de standaard Webrichtlijnen 2. Naar aanleiding van Europese regelgeving verving het Forum Standaardisatie Webrichtlijnen 2 eind 2016 door EN 301 549 (in Nederland bekend als 'DigiToegankelijk') op de 'pas-toe-of-leg-uit- lijst.  EN 301 549 baseert zich, net als Webrichtlijnen 2, op de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 van het W3C.

Het Forum Standaardisatie besloot na raadpleging van experts en publieke consultatie om Principe Universeel in 2018 op de lijst met 'aanbevolen' standaarden te plaatsen. Europese regelgeving vereist namelijk dat EN 301 549 zonder aanvullende specificaties door de lidstaten wordt overgenomen.

In augustus 2020 gaf Logius aan het beheer van Principe Universeel definitief te hebben beëindigd, en geen andere organisatie bereid te hebben gevonden om het beheer over te nemen. Op advies van Logius is Forum Standaardisatie toen overgegaan tot de procedure om Principe Universeel van de lijst te verwijderen. Op 29 april 2021 heeft het OBDO ingestemd met verwijdering van Principe Universeel van de lijst aanbevolen standaarden.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied Principe Universeel kan worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten. 
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2021-04-29
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero