RDFa

Uit NORA Online
FS:Rdfa
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Indexeren en verzamelen van geautomatiseerde content
Uitleg
Nut Het doel van RFDa is om relatief ongestructureerde content gemakkelijker voor een computer interpreteerbaar te maken door het toevoegen van gestructureerde data. RDFa is een aanvulling op de reeds opgenomen standaard RDF op de lijst met open standaarden. Daarnaast voorziet RDFa in het kunnen toevoegen van metadata gegevens aan standaarden als HTML5, XHTML en XML. Daarmee kan deze standaard gezien worden als een brugfunctie tussen deze genoemde standaarden en dat is interoperabiliteitswinst.
Werking Resource Description Framework in Attributes (RDFa) is een standaard voor het verrijken van webpagina's met door machine leesbare coderingen. Het is een specifieke toepassing van RDF. RDF (Resource Description Framework) is een hoeksteen van het semantisch web en maakt het mogelijk om relaties vast te leggen tussen ‘concepten’: gedigitaliseerde beschrijvingen van de werkelijkheid. De standaard RDFa maakt het mogelijk RDF te gebruiken in webpagina’s en documenten. Op deze manier is het mogelijk om rijke metadata gegevens in web documenten te kunnen opnemen. Vaak is dit document een webpagina, maar het zou ook een ODF-document kunnen zijn. Metadata is bijvoorbeeld een locatie, een kenmerk, een auteur of een titel. Deze gestructureerde data kan vervolgens ingelezen worden door een computersysteem. Hiermee wordt het makkelijker om webpagina’s te indexeren, content aan elkaar te relateren en content te hergebruiken. Door zoekmachines wordt RDFa gebruikt om bijvoorbeeld producten en prijzen te filteren uit webshops (bijvoorbeeld voor vergelijkingswebsites) en om content te hergebruiken in social media websites (bijvoorbeeld Facebook).
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Internet, Metadata, Website
Detailinformatie
Beheerorganisatie W3C
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://www.w3.org/TR/rdfa-in-html/
Volledige naam Resource Description Framework in Attributes
Versie RDFa 1.1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Openbaar en toegankelijk

Relatie met andere standaarden
Toelichting

RDF: De belangrijkste relatie is met RDF, waar RDFa een aanvulling op is. Voor RDF is het van belang om metadata gegevens toe te kunnen voegen en RDFa helpt hierin door dit voor web documenten mogelijk te maken. De standaard zorgt ervoor dat het opnemen van metadata gegevens mogelijk is naar de standaarden HTML5, XHTML en XML.
OWMS: Er is een relatie met de Overheid.nl Metadata Standaard (OWMS). OWMS is de metadatastandaard van de Nederlandse overheid op internet. Met de metadata-elementen wordt overheidsinformatie beschreven, deze informatie is daardoor makkelijker vindbaar en kan worden gecombineerd met andere overheidsinformatie. OWMS ondersteunt reeds het uitdrukken van overheidsmetadata d.m.v. RDFa. OWMS maakt hiermee gebruik van de functionaliteit van RDFa.

 

Voor bepaalde toepassingen van RDFa vormen de standaarden Microdata en Microformats een alternatief. Met name Microdata (onderdeel van HTML5) is concurrerend. Deze standaard biedt minder mogelijkheden, maar is iets gemakkelijker te implementeren.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen Meer informatie is te vinden is ons expertadvies over RDFa van april 2014.
Functioneel toepassingsgebied Het opnemen van gestructureerde data in web documenten naar de standaarden HTML5, XHTML en XML ten behoeve van indexering of verzameling van geautomatiseerde content.
Organisatorisch werkingsgebied
Toelichting bij opname De standaard is eerder getoetst voor opname op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst (maart 2014) en is toen als niet volwassen genoeg ervaren. Aangezien RDFa andere standaarden ondersteunt die wel dit volwassenheidsniveau kennen (RDF / HTML / XML) en deze standaard een toegevoegde heeft ten aan zien van deze standaarden, is het advies om deze standaard op te nemen op de lijst met open standaarden met de status ‘aanbevolen’. In de periode dat de standaard eerder is getoetst werd gekeken of de standaard als ‘gangbaar’ gezien kon worden, de reden hiervoor is dat veelbelovende standaarden nog niet als ‘aanbevolen’ standaard werden opgenomen op de lijst. Nu dit type standaarden wel onderdeel is van de lijst past de status ‘aanbevolen’ goed bij de standaard.
Datum van aanmelding 2013-12-05
Datum van besluit 2016-11-15
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero