RDFS

Uit NORA Online
FS:Rdfs
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Resource Description Framework Schema (RDFS) biedt een standaard taal waarmee de structuur van gegevens in termen van klassen, eigenschappen en datatypen kan worden beschreven.
Uitleg
Nut

RDFS biedt een standaard taal waarmee de structuur van gegevens in termen van klassen, eigenschappen en datatypen kan worden beschreven. RDFS is onlosmakelijk verbonden met de standaard RDF, en voorziet in RDF uitgedrukte gegevens van structuur. De standaarden RDF en RDFS vormen de basis van linked data.

Overheden kunnen RDF en RDFS gebruiken om gegevens te structureren en te koppelen als linked data. Dit maakt het voor andere organisaties gemakkelijker om de gegevens automatisch te interpreteren en te koppelen met andere gegevensverzamelingen.
Werking

RDFS maakt het mogelijk om structuur aan te brengen in gegevensverzamelingen die in RDF beschreven zijn. RDF maakt het mogelijk om kenmerken van bronnen op het web (resources) vast te leggen. Deze uitspraken hebben de vorm van een drieledige subject-predicaat-object structuur, ook wel triple genoemd. Het subject is de bron op het web (resource) die beschreven wordt. Het predicaat beschrijft welk kenmerk of aspect van die bron beschreven wordt en het object geeft de waarde van dat kenmerk.

RDFS biedt een basisvocabulaire voor kennis- en gegevensmodellering. Door toepassing van RDFS kunnen in RDF uitgedrukte gegevens van structuur worden voorzien, bijvoorbeeld door groeperingen en relaties aan te brengen.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Metadata
Detailinformatie
Beheerorganisatie W3C
Uitstekend beheer
Specificatiedocument https://www.w3.org/TR/rdf-schema/
Volledige naam RDFS (Resource Description Framework Schema) 1.1
Versie 1.1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Openbaar en toegankelijk

Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding 2020-05-11
  Datum van besluit 2021-04-29
  Europese status (MSP)
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero