FS:SIKB0102

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/SIKB0102
Over de standaard
Beschrijving Archeologische informatie
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Met SIKB0102 kunnen overheden en bedrijven gestandaardiseerde archeologische informatie uitwisselen. Dankzij het gebruik van de SIKB0102-uitwisselingsstandaard zijn archeologische onderzoeksgegevens voor iedereen online beschikbaar. Deze gegevens zijn transparant opgezet en beschreven, wat ten goede komt aan het vertrouwen in de kwaliteit van de beschikbare digitale documentaties. Het koppelen van verschillende datasets - bijvoorbeeld in het kader van een synthetiserend onderzoek - wordt vereenvoudigd. Hierdoor kan er met minder inspanning meer kenniswinst worden geboekt. Bedrijfsprocessen lopen efficiënter in een digitaal traject dan in een analoog traject.
 
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting De verplichting geldt bij een investering in een systeem of dienst dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van archeologische informatie, verzameld tijdens het uitvoeren van archeologisch onderzoek en/of bij een archeologische vondst.
TrefwoordenBodem
Detailinformatie
BeheerorganisatieSIKB
Uitstekend beheerJa voor deze standaard
Specificatiedocumenthttp://www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0102
Volledige naamSIKB0102
Version3.3.0
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekstVoor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard mogelijk relevant:

 
Basisregistraties / overheidsgegevens
48000000-8 Software en informatiesystemen
38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)

 
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinWater/Bodem
Relatie met andere standaarden
 • SIKB0101
 • ToelichtingSIKB0101 is een naastliggende standaard met een ander werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. namelijk milieutechnische bodeminformatie. Er is geen inhoudelijk verband met SIKB0102. Alleen de beheerorganisatie is dezelfde.
  Toetsingsinformatie
  HulpmiddelenEr staan verschillende hulpmiddelen en documentatie bij de beheerorganisatie SIKB op www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0102.
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening SIKB0102 moet worden toegepast op de digitale uitwisseling van archeologische gegevens tussen opgravende instanties, vondstendepots en/of archeologische registers.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Nederlandse overheden (Rijk, provincies en gemeenten) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.
  Toelichting bij opname Opname van SIKB0102 op de lijst met open standaarden als ‘pas toe of leg uit’ standaard geeft een impuls aan de adoptie van deze standaard. De implementatie van de standaard zal vorm krijgen in de plannen, aanbestedingen en uitvoering van betrokken partijen. Verder maakt het toekennen van het predicaat 'uitstekend beheerproces' het makkelijker om toekomstige versie van SIKB0102 op de lijst op te nemen.

  De standaard is per 25 november 2016 gewijzigd naar versie 3.3.0.

   
  Datum van aanmelding05-05-2015
  Datum van besluit02-02-2016
  Europese status (MSP)Nee
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Intakeadvies%20SIKB0102.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20SIKB0102.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Reacties%20uit%20openbare%20consultatie%20SIKB0102.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Forumadvies%20SIKB0102.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Besluit%20Nationaal%20Beraad%20SIKB0102_0.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  AdoptieadviezenTen aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

  Aan de SIKB om – nog meer dan nu - zorg te dragen dat met name kleine partijen ondersteuning krijgen.
  Aan de SIKB om de betrokkenheid van de archeologische sector te verbeteren door een steviger vertegenwoordiging van systeemleveranciers/ontwikkelaars in het CCvD datastandaarden te realiseren.
  Aan KING om SIKB0102 compliant software op te nemen in de gemeentelijke sofware catalogus.
  Aan de organisatoren van de Reuvensdagen (De Stichting Reuvens, de Programmacommissie en het organiserend team), de RCE, DANS en de SIKB om de komende jaren tijdens de Reuvensdagen aandacht te besteden aan ontwikkelingen en implementaties van SIKB0102. Dit kan bijvoorbeeld met gerichte call for papers of call for sessions aan de belanghebbenden op dit onderwerp.
  Aan de RCE om het Archeologisch Basis Register (ABR) samen met het archeologisch werkveld door te ontwikkelen met gebruikmaking van een goed, participatief model.
  Aan de SIKB / het CCvD datastandaarden om de monitoring van de adoptie op te pakken met een nulmeting in 2015 en daarna iedere 2 jaar een voortgangsmeting. De meting moet niet alleen aandacht besteden aan de partijen die wel gebruik maken van de standaard maar ook de partijen die dat niet doen.

  Aan de SIKB om voor de langere termijn de wijze van financiering van SIKB0102 duurzaam in richten.
  Leveranciers