Secure Software Development

Uit NORA Online
FS:Secure-software-development
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Archief
Beschrijving Ontwikkeling van veilige software  
Uitleg
Nut Secure Software Development (SSD) beschrijft een basisset maatregelen die moeten worden genomen om de inbouw van kwetsbaarheden bij de bouw van software te voorkomen. Met SSD krijgt een opdrachtgever grip op het ontwikkelen van veilige software. Toepassing van SSD zorgt dat de ontwikkelde software een standaard niveau van veiligheid heeft, en bijvoorbeeld het risico van gegevenslekken minimaliseert.
Werking SSD beschrijft wat de partijen in de keten opdrachtgever- softwareontwikkelaar- hosting moeten doen en hoe de veiligheid van software kan worden getest of geaudit. De drie pijlers daarbij zijn standaard beveiligingseisen, contactmomenten en het inrichten van SSD processen. De normen zijn zo op gesteld dat zij het gesprek tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer ondersteunen.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Informatiebeveiliging, Informatiemanagement
Detailinformatie
Beheerorganisatie CIP
Uitstekend beheer
Specificatiedocument https://www.cip-overheid.nl/category/producten/secure-software/
Volledige naam Grip op Secure Software Development
Versie 2
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
  Toelichting Secure Software Development 2.0 richt zich op het proces van softwareontwikkeling binnen een organisatie. Hierdoor valt SSD buiten de scope van de criteria voor toetsing ter opname op de 'Pas toe of leg uit' lijst (zie het intakeadvies ). De meerwaarde van SSD voor de bouw van veilige software en met name voor software die de bescherming van persoonsgegevens waarborgt, wordt echter terdege onderkend.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied
  Organisatorisch werkingsgebied
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding 2017-11-20
  Datum van besluit
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero