SEPA

Uit NORA Online
FS:Sepa
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Archief
Beschrijving Betalingsgegevens
Uitleg
Nut De Europese Unie streeft naar een interne markt voor betalingsverkeer, zonder grenzen. De SEPA-standaarden zijn bedoeld om het giraal betalingsverkeer binnen Europa goed op elkaar af te stemmen (incl.binnenlands betalingsverkeer). De voordelen van de SEPA-standaarden zijn eenvoudigere internationale betalingen, ruimere overstapmogelijkheden naar andere (buitenlandse) banken en verhoogde kwaliteit van betalingsinformatie. 
Werking De SEPA-standaarden beschrijven de semantiek en bedrijfsregels voor overboekingen en incasso’s. De standaard is succesvol geadopteerd en wordt breed gebruik. Vanwege de verplichte en brede adoptie is opname op de lijst niet meer nodig.
Waarvoor geldt de verplichting Deze standaard is inmiddels verwijderd van de lijst met standaarden in verband met Europese wetgeving waardoor alle Europese lidstaten deze standaarden hebben geadopteerd.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Financiële administratie
Detailinformatie
Beheerorganisatie European Payments Council
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
Volledige naam SEPA Credit Transfer Rulebook SEPA Direct Debit Rulebook
Versie 4.1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Economie en werk

Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen

  Betaalvereniging Nederland heeft een Nederlands profiel ontwikkeld voor de SEPA-standaarden: “Implementation Guideline(s) for the Netherlands”.

   

  In Europese regelgeving zijn voor SEPA interoperabiliteitseisen geformuleerd waarin met name de standaarden IBAN, BIC en ISO 20022 XML terugkomen. Dit is onder andere vastgelegd in de Europese verordening “tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009”.
  Functioneel toepassingsgebied Toepassingen betrokken bij giraal betalingsverkeer in Euro binnen de SEPA landen (inclusief binnenlands betalingsverkeer)
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname Vanwege succesvolle adoptie is opname op de 'Pas toe of leg uit'-lijst niet meer nodig. Vandaar dat standaard in april 2015 is verwijderd van de lijst.
  Datum van aanmelding 2010-11-11
  Datum van besluit 2015-04-22
  Europese status (MSP) Ja
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen

   Bij de opname op de "Pas toe of leg uit"-lijst heeft het College Standaardisatie een oproep gedaan aan:

   1. de bancaire sector om initiatief te nemen voor implementatieondersteuning en voor verdere standaardisatie;
   2. SEPA Nederland om operationele aspecten van de migratie te verbeteren en ervoor te zorgen dat ervaringen worden gedeeld.
   3. de Nederlandse overheid om de betrokkenheid van Nederland bij de (door-) ontwikkeling van de SEPA-standaarden te vergroten. Dit kan middels een afvaardiging van de Nederlandse overheid in het Stakeholder Forum of het voordragen van een Nederlands onafhankelijk lid in het Scheme Management Committee. Het ministerie van Financiën lijkt voor beide activiteiten de meest aangewezen partij.
   Deze activiteiten zijn opgepakt en ingevuld.
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero