SETU

Uit NORA Online
FS:Setu
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
SETU bestaat uit afspraken over het uitwisselen van informatie tussen aanbieders en afnemers van flexibele arbeid. De afspraken gaan over de schrijfwijze van de informatie en welke elementen verplicht of aanbevolen zijn. Zo is de data (over de vacature, selectie, opdracht en facturering) voor iedereen op dezelfde manier beschikbaar. En dat maakt het inhuurproces soepeler. SETU is de Nederlandse variant op de internationale HR-XML standaard.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Inhuur van flexibele arbeidskrachten
Uitleg
Nut De SETU standaard laat overheden gemakkelijker en efficiënter gegevens uitwisselen met dienstverleners in de uitzendbranche. Door toepassing van de SETU-standaard ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid).
Werking

De SETU-standaard vormt de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard. De SETU-standaarden specificeren voor de Nederlandse uitzendbranche welke gegevenselementen verplicht en welke optioneel zijn bij de uitwisseling van informatie.

De SETU-standaard bestaat uit een vijftal deelstandaarden voor de uitwisseling van gegevens over vacatures, selectie, opdrachten, declaratie (tijd en kosten) en facturering.

De deelstandaard voor facturering is een profiel op NLCIUS die ook op de lijst verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie staat.

 
Waarvoor geldt de verplichting Bij investeren in ICT-systemen voor elektronische berichtenuitwisseling rondom de bemiddeling/inhuur van flexibele arbeidskrachten
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Personeel, Loopbaan, E-facturering
Detailinformatie
Beheerorganisatie SETU
Uitstekend beheerJa
Specificatiedocument https://setu.semantic-treehouse.nl/#/Projects , https://setu.nl/
Volledige naam Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche-standaarden
Versie Zie toelichting bij opname
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal SETU met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:==Financieel /administratieve systemen==* 48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken* 48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding* 48444100-3 Factureringssysteem* 79999200-5 Factureringsdiensten* ==e-HRM-systemen==* Algemene personeelsdiensten voor de overheid* 79211110-0 Loonadministratiediensten* 79600000-0 Recruteringsdiensten* 79631000-6 Personeels- en loonlijstdiensten* 79634000-7 Diensten voor loopbaanbegeleiding* 48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding* 48450000-7 Software voor tijdregistratie of human resources* ==Inhuur van personeel==* 79610000-3 Plaatsing van personeel* 79620000-6 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel* 79630000-9 Personeelsdiensten, met uitzondering van plaatsing en 'outplacement'

CPV-code(s)

 • 48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken​
 • 48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding​
 • 48444100-3 Factureringssysteem​
 • 79999200-5 Factureringsdiensten​
 • 79211110-0 Loonadministratiediensten​
 • 79600000-0 Recruteringsdiensten​
 • 79631000-6 Personeels- en loonlijstdiensten​
 • 79634000-7 Diensten voor loopbaanbegeleiding​
 • 48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding​
 • 48450000-7 Software voor tijdregistratie of human resources​
 • 79610000-3 Plaatsing van personeel​
 • 79620000-6 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel​
 • 79630000-9 Personeelsdiensten, met uitzondering van plaatsing en 'outplacement'
Implementatie
Conformiteitstest Via de validatiedienst van Logius kan de conformiteit van een bestand aan de HR-XML syntax worden getoetst. 
Domein

Economie en werk

Relatie met andere standaarden
Toelichting

De SETU-standaarden vormen de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard. De 2.x versies van de Standard for Invoicing zijn een profiel op NLCIUS en daarmee op NEN - EN16931-1, in de UBL-syntax van OASIS.

De SETU-standaarden specificeren voor de Nederlandse uitzendbranche welke gegevenselementen verplicht en welke optioneel zijn bij de uitwisseling van informatie. Deze gegevenselementen worden vervolgens afgebeeld op de gegevens in de HR-XML standaarden waardoor er toepassingsprofielen ontstaan.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen

Meer informatie over de standaarden en hulpmiddelen zijn te vinden op de website van de beheerorganisatie, www.setu.nl. De meest recente versies van de Assignment en Ordering & Selection standaard zijn te vinden in de SETU-portal Semantic Treehouse.

Zie ook:

Functioneel toepassingsgebied SETU moet worden toegepast op de elektronische berichtenuitwisseling als ondersteuning van het proces rondom bemiddeling/inhuur van flexibele arbeidskrachten.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname

De volgende versie zijn beoordeeld en op de lijst opgenomen:

SETU Standard for Ordering and Selection v1.4

 • SETU Standard for Assignment v1.4
 • SETU Standard for Reporting Time and Expenses v1.4
 • SETU Standard for Invoicing v2.2
 • SETU Standard for Vacancies v1.1
Oorspronkelijk stonden de 1.1, 1.1, 1.0 en 1.0 versies op de lijst. Het Forum heeft in februari 2015 besloten de versie aan te passen naar 1.2, 1.2, 1.3 en 1.3. Op 9 juni 2021 heeft het Forum besloten de versie aan te passen naar 1.4, 1.4, 1.4, 2.2 en SETU Standard for Vacancies v1.1 toegevoegd. OBDO heeft dit 7 juli 2021 bekrachtigd.
Datum van aanmelding
Datum van besluit
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder Het Forum Standaardisatie doet de volgende oproepen ten aanzien van de adoptie van de standaard SETU:# Aan Stichting SETU om het Forum Standaardisatie waar mogelijk te voorzien van signalen waar de adoptie van SETU niet wordt nageleefd.# Aan het Forum Standaardisatie om met Stichting SETU af te stemmen over de signalen waar de adoptie van SETU niet wordt nageleefd.# Aan het Forum Standaardisatie en Stichting SETU om samen op te trekken bij het verhogen en naleven van de adoptie van de standaard SETU.
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero