SMeF 2.0

Uit NORA Online
FS:Smef-20
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Archief
Beschrijving Elektronische facturen (binnenkort vervangen door NLCIUS!)
Uitleg
Nut Het Semantische factuurmodel is een standaard voor electronisch factureren. Het model geeft duidelijkheid aan overheden en bedrijven (gebruikers en ICT-aanbieders) over de elementen en gegevens die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden (specifiek voor de Nederlandse situatie).
Werking

De standaard beschrijft welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen.

NB. SMeF 2.0 zal op de 'Pas toe of leg uit' lijst vervangen worden door de standaard NLCIUS die beter aansluit op de Europese normen.
Waarvoor geldt de verplichting SMeF 2.0 wordt binnenkort vervangen door NLCIUS. Bij nieuwe investeringen in e-facturatiesystemen wordt aangeraden om NLCIUS te implementeren.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden E-facturering, Financiële administratie
Detailinformatie
Beheerorganisatie NEN
Uitstekend beheerJa
Specificatiedocument https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Ontology_32_model/Ontology_c1f8fdb3-0bd7-4329-82b8-404c2a159504
Volledige naam Semantisch Model e-Factuur
Versie 2
Inkoop
Aandachtspunten

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard sowieso relevant

 

Financieel /administratieve systemen
48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding
48444100-3 Factureringssysteem

79999200-5 Factureringsdiensten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Home 
Domein

Economie en werk

Relatie met andere standaarden
Toelichting

SMeF heeft tot doel om op semantisch niveau te komen tot één model voor elektronische facturen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om meerdere standaarden te ondersteunen omdat een dergelijk model overheid en bedrijfsleven duidelijkheid biedt over welke elementen er op een elektronische factuur opgenomen dienen te worden ongeacht de onderliggende techniek van uitwisseling. De onderliggende techniek is gespecificeerd in bijvoorbeeld de SETU en UBL standaard. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren.Dankzij mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk. UBL wordt nu getoetst voor opname op de aanbevolen lijst met standaarden van Forum Standaardisatie.

NB. SMeF 2.0 wordt binnenkort vervangen door NLCIUS. Bij nieuwe investeringen in e-facturatiesystemen wordt dan ook aangeraden om NLCIUS te gebruiken.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen Bij de beheerorganisatie NEN en TNO zijn hulpmiddelen te vinden over hoe de standaard te implementeren, hoe de standaard werkt en hoe de standaard wordt beheerd. Voor meest recente ontwikkelingen lees meer op de vernieuwde website www.stpe.nl.
Functioneel toepassingsgebied De verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) en de ontvangst hiervan door overheden.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding 2016-04-21
Datum van besluit 2016-11-15
Europese status (MSP)
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero