SPF

Uit NORA Online
FS:Spf
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Bescherming tegen e-mailphishing
Uitleg
Nut Het gebruik van SPF verkleint de kans op misbruik van e-mailadressen doordat ontvangers betrouwbaar echte e-mails van phishingmails of spam kunnen onderscheiden.
Werking SPF is een techniek waarmee een domeinhouder de IP-adressen van verzendende mailservers kan publiceren in de DNS. Een ontvangende mailserver kan deze IP-adressen gebruiken om te controleren of een e-mail daadwerkelijk afkomstig is van een verzendende mailserver van de betreffende domeinhouder.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen Voor SPF heeft het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) een streefbeeldafspraak gemaakt, waarvan de voortgang ieder halfjaar wordt gemeten.
Trefwoorden Website, Informatiebeveiliging, E-mail
Detailinformatie
Beheerorganisatie IETF
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://tools.ietf.org/html/rfc7208
Volledige naam Sender Policy Framework
Versie 1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Veilig internet

Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied SPF moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen, ook op domeinen waarvan niet wordt gemaild, én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail ontvangt.
Organisatorisch werkingsgebied Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.
Toelichting bij opname

Gezien de samenhang is naar aanleiding van de expertbijeenkomst DMARC ook SPF in behandeling genomen voor opname op de lijst. De standaard is dus niet los aangemeld. SPF is tegelijkertijd met DMARC in openbare consultatie gegaan en er is een aanvullende controle geweest of de standaard voldoet aan de toetsingcriteria van het Forum Standaardisatie.

Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft in 2018 het functioneel toepassingsgebied aangepast conform de in 2017 vastgestelde standaardsyntaxis
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2015-05-18
Europese status (MSP) Ja
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen Zie hiervoor de adoptieadviezen bij DMARC.
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero