SQL

Uit NORA Online
FS:Sql
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Databasetaal
Uitleg
Nut SQL is een taal voor een relationeel 'database management systeem' (DBMS). Met SQL kan je gegevens opslaan, bewerken en ophalen in relationele databases.
Werking Het is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals het bevragen en het aanpassen van informatie in een relationele databank. SQL kan met vrijwel alle moderne relationele databankproducten worden gebruikt. Tegenwoordig wordt SQL vrijwel uitsluitend door tussenkomst van een applicatie gebruikt, waarbij de applicatie een database met SQL benadert via bijvoorbeeld een application programming interface (API).
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Informatiemanagement, Internet
Detailinformatie
Beheerorganisatie ISO
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53681
Volledige naam Structured Query Language
Versie 2011
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied Databases
  Organisatorisch werkingsgebied
  Toelichting bij opname November 2016 is de versie van de standaard op de lijst aangepast, van de 2008 versie naar de 2011. De nieuwe versie van standaard SQL ISO/IEC 9075:2011 is uitgebreid met onder andere support voor temporal databases (timelining van opgeslagen data).
  Datum van aanmelding
  Datum van besluit 2009-05-20
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero