FS:StUF

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/StUF
Over de standaard
Beschrijving Uitwisseling administratieve overheidsgegevens
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd tussen applicaties.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Bij de investering in een systeem of dienst waarmee gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit de verschillende gemeentelijke basisregistraties worden uitgewisseld.  
TrefwoordenBasisregistraties, Netwerk, Zaakgegevens
Detailinformatie
BeheerorganisatieKING
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttps://www.softwarecatalogus.nl/standaard/stuf-bg
Volledige naamStandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren Uitwisselings Formaat
Versionlaatste
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest StUF test (https://www.kinggemeenten.nl/stuftest/)
DomeinStelselstandaarden
Relatie met andere standaarden
 • NTA9040
 • Geo-Standaarden
 • ToelichtingDe invoering van basisregistraties en geïntegreerde dienstverlening zoals de omgevingsvergunning vragen om harmonisatie van administratieve (StUF) en geografische (NEN 3610) uitwisselingsstandaarden. KING en Geonovum hebben hiervoor gezamenlijk stappen gezet. Zie: Samenwerkingsovereenkomst KING en Geonovum, Brief aan College Standaardisatie.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening Uitwisseling en bevraging van basisgegevens die behoren tot een aantal wettelijk vastgestelde basisregistraties, zoals Personen (GBA), Adressen (BRA), Gebouwen (BGA), Kadaster (BRK), Nieuw Handelsregister (NHR) en Waarde Onroerende Zaken (WOZ);

   
  uitwisseling en bevraging van zaakgegevens die behoren tot de producten- en dienstenportfolio van gemeenten;
   

  uitwisseling van domein- of sectorspecifieke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd waarin ook basis- en/of zaakgegevens voorkomen en waarvoor geen andere (inter)nationale (XML-gebaseerde) berichtenstandaard is vastgesteld.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Gemeenten en ketens waarbinnen gemeenten participeren.
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding
  Datum van besluit12-11-2008
  Europese status (MSP)Nee
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20StUF.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Reacties%20uit%20de%20openbare%20consultatie%20StUF.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20StUF%20na%20openbare%20consultatie.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/CS04-11-08C%20Advies%20College%20Standaardisatie%20StUF.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  LeveranciersDe volgende leveranciers hebben het leveranciersmanifest ondetekend en geven aan expertise m.b.t. deze standaard te bezitten:

  Lost Lemon
  SIMgroep

  Tog Nederland