STABU2

Uit NORA Online
FS:Stabu2
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Archief
Beschrijving Besteksystematiek voor Burger en Utiliteitsbouw (B&U)
Uitleg
Nut

Om de technische en functionele eisen voor bouwwerken vast te leggen, wordt in de bouwsector een bestek gebruikt. Dit bestek vormt de basis voor het contract tussen opdrachtgever en aannemer en de prijsvorming bij aanbestedingen. STABU2 is de besteksystematiek voor Burger en Utiliteitsbouw. De standaard draagt bij aan de interoperabiliteit tussen de overheid en marktpartijen in de B&U als het gaat om het opstellen van een bestek en het uiteindelijke contract tussen Rijksoverheid en marktpartij(en).

STABU2 biedt faciliteiten voor:

 • Volledigheid: STABU2 biedt een vaste indeling en structuur en een eenduidige en relevante bestekadministratie;
 • Gelijkwaardige contractpartners: STABU2 beschrijft een eenduidige afbakening van verantwoordelijkheden.
 • Standaardisatie: STABU2 is gebaseerd op het aanbestedingsstelsel– ARW 2005.
 • Interoperabiliteit: STABU2 zorgt ervoor dat het bestek geschikt is voor een automatische verwerking en bevordert uitwisseling van informatie met volgende fasen in het proces zoals calculatie en planning.
 • Juridische waarde: een bestek geschreven op basis van STABU2 bezit een zekere juridische waarde.
 • Kwaliteit en contracteren: Opdrachtnemers kunnen aantonen welke kwaliteit zij leveren en het in de keten gebruiken om onderaannemers te contracteren.
Werking Bestekdocumenten bevatten onder meer de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorwaarden. Sinds de jaren negentig worden bestekken ook automatisch verwerkt. Door afspraken te maken over de structuur van bestekdocumenten worden deze beter uitwisselbaar en vergelijkbaar. STABU2 beschrijft afspraken voor het opstellen van bestekdocumenten voor projecten in de burger- en utiliteitsbouw (B&U). De standaard is het resultaat van een evolutie van bestekstandaarden door de jaren heen.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden BIM, Bouw
Detailinformatie
Beheerorganisatie Stichting STABU
Uitstekend beheerNog niet getoetst
Specificatiedocument https://www.stabu.org/downloads/#1529919915792-557a3ac4-4b1d
Volledige naam
Versie 1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebied
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname STABU2 is door de Stichting STABU aangemeld voor plaatsing op de lijst aanbevolen standaarden. Op dit moment is STABU2 in behandeling voor toetsing door het Forum Standaardisatie.
  Datum van aanmelding 2018-10-28
  Datum van besluit
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero