STIX en TAXII

Uit NORA Online
FS:Stix-en-taxii
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Uitwisseling van cyberdreigingsinformatie
Uitleg
Nut STIX en TAXII maken het mogelijk om dreigingsinformatie over een cyberdreiging of -aanval op een gestructureerde en automatisch verwerkbare manier te beschrijven en in real-time te delen met belanghebbende organisaties. Op basis van de dreigingsinformatie kunnen de betreffende organisaties indien nodig beveiligingsmaatregelen treffen.
Werking

STIX is een op XML-gebaseerde gestructureerde taal om cyberdreigingsinformatie te beschrijven zodat deze op een consistente manier kan worden gedeeld, opgeslagen en geanalyseerd.

TAXII is een protocol voor het geautomatiseerd en in real-time uitwisselen van cyberdreigingsinformatie in STIX-formaat.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Informatiebeveiliging
Detailinformatie
Beheerorganisatie OASIS
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://docs.oasis-open.org/cti/stix/v1.2.1/ , http://docs.oasis-open.org/cti/taxii/v1.1.1/
Volledige naam Structured Threat Information eXpression (STIX) en Trusted Automated eXchange of Indicator Information (TAXII)
Versie 1.2.1 (STIX) en 1.1.1 (TAXII)
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Veilig internet

Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied STIX 1.2.1 en TAXII 1.1.1 moeten worden toegepast op de gestructureerde uitwisseling van informatie over digitale dreigingen tegen informatiesystemen.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding 2017-04-28
Datum van besluit 2017-11-21
Europese status (MSP) Ja
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen

  Ten aanzien van de adoptie van STIX 1.2.1 en TAXII 1.1.1 worden de volgende adviezen gegeven:

  1. Het Forum Standaardisatie roept het NCSC op om samen met betrokkenen een leidraad op te stellen, al dan niet als onderdeel van een bestaand kennisproduct, ten behoeve van het eenduidig gebruik van de standaarden. De toepassing van STIX en TAXII zal veel effectiever zijn als ook op het vlak van semantiek standaardisatie plaatsvindt. De leidraad moet dit borgen. Onderdeel van de leidraad dient ook te zijn dat bij het gebruik van STIX en TAXII de toepassing van CybOx wordt geadviseerd.
  2. Het Forum Standaardisatie adviseert het NCSC om mede in de context van het Nationaal Detectie Netwerk (een samenwerking van onder andere het NCSC voor het beter en sneller waarnemen van digitale gevaren en risico's) kennisbijeenkomsten te organiseren voor het verspreiden van kennis over en ervaring met het gebruik van STIX en TAXII.
  3. Het Forum Standaardisatie roept betrokkenen bij SOC’s (security operations centres) en CERT’s (computer emergency response teams) binnen de overheid en publieke sector op om kennis op te doen over de meerwaarde en toepassing van de uitwisseling van gestructureerde dreigingsinformatie met STIX en TAXII.
  4. Het Forum Standaardisatie roept overheden die STIX en TAXII toepassen op om informatie over de meerwaarde van het gebruik voor hen en best practices te delen.
  5. Het Forum Standaardisatie roept VNG op om in de GGI (gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur) STIX en TAXII toe te passen in het SOC (security operations center).
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero