Stosag

Uit NORA Online
FS:Stosag
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Archief
Beschrijving Afvalinzameling- en verwerking
Uitleg
Nut

Bij afvalregistratie wordt vastgelegd welk soort afval, in welke hoeveelheden door een persoon of partij wordt aangeboden. Voor deze registratie worden verschillende digitale middelen gebruikt zoals passen, om containers te openen, chips op containers en afvalwagens, om onderling te communiceren en tenslotte de backoffice systemen, om de afvalgegevens te verwerken.

Deze digitale middelen zijn veelal zodanig op elkaar afgestemd dat ze moeten worden afgenomen bij dezelfde leverancier. Gemeentelijke afvalinzamelaars zijn echter gebaat bij een leveranciersonafhankelijke uitvoering waarmee een vendor lock-in wordt voorkomen, innovatie wordt bevorderd en (gemeentelijke) samenwerking makkelijker en goedkoper wordt gemaakt. De STOSAG standaard voorziet hierin.
Werking

De STOSAG standaard beschrijft het proces van informatieuitwisseling op een viertal koppelvlakken tussen chippas, bechipte containers, chiplezer en backoffice systemen, elk voor een afzonderlijk proces van informatie-uitwisseling. De processen zijn:

 1. Communicatie tussen chipkaarten en (ondergrondse)verzamelcontainers met toegangsidentificatie;
 2. Communicatie tussen bechipte minicontainers en identificatiesystemen op de inzamelwagen;
 3. Communicatie tussen verzamelcontainers en back-office systemen;
 4. Communicatie tussen de systemen op de inzamelwagen en back-office systemen.
Waarvoor geldt de verplichting Bij investeren in ICT-systemen die gebruikt worden bij afvalinzameling en afvalverwerking.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Afvalinzameling, Milieu
Detailinformatie
Beheerorganisatie STOSAG / NVRD
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://www.stosag.nl/nl/downloads
Volledige naam Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen
Versie 1
Inkoop
Aandachtspunten Meer informatie over hoe om te gaan met STOSAG in aanbestedingen kunt u vinden in dit document: http://www.stosag.nl/files/Toelichting%20STOSAG%20bij%20aanbestedingen.pdf
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen Op de website van de beheerorganisatie STOSAG is meer informatie over de standaard te vinden: www.stosag.nl
  Functioneel toepassingsgebied Stosag moet worden toegepast op digitaal container- en pasmanagement voor afval en grondstoffen.
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) besloot op 29 november 2018 op advies van het Forum Standaardisatie om STOSAG 1.0 te verwijderen van de pas-toe-of-leg-uit lijst.  Voor details zie het Forumadvies STOSAG  zoals overgenomen door het OBDO.
  Datum van aanmelding 2011-05-03
  Datum van besluit 2011-11-15
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero