StUF

Uit NORA Online
FS:Stuf
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) is een set basisafspraken over het uitwisselen van gegevens tussen applicaties in het gemeentelijke veld. StUF beschrijft de generieke toepassing van die berichten, niet de specifieke gegevens erin. Als overheidsorganisaties basisregistraties (informatie over personen, adressen of bijvoorbeeld gebouwen) uitwisselen, doen ze dat via standaarden die gebaseerd zijn op StUF.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Uitwisseling administratieve overheidsgegevens
Uitleg
Nut StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties.
Werking Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.
Waarvoor geldt de verplichting Bij de investering in een systeem of dienst waarmee gegevens uit de verschillende gemeentelijke basisregistraties worden uitgewisseld.  
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Netwerk, Zaakgegevens, Basisregistraties
Detailinformatie
Beheerorganisatie VNG Realisatie
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://www.softwarecatalogus.nl/standaard/stuf-bg
Volledige naam Standaard Uitwisselings Formaat
Versie
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest StUF test (https://vng.nl/projecten/stuf-testplatform)
Domein

Uitwisselingsfundament

Relatie met andere standaarden
Toelichting De invoering van basisregistraties en geïntegreerde dienstverlening zoals de omgevingsvergunning vragen om harmonisatie van administratieve (StUF) en geografische (NEN 3610) uitwisselingsstandaarden. VNG Realisatie en Geonovum hebben hiervoor gezamenlijk stappen gezet. Zie: Samenwerkingsovereenkomst VNG Realisatie en Geonovum, Brief aan College Standaardisatie.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied

Uitwisseling en bevraging van basisgegevens die behoren tot een aantal wettelijk vastgestelde basisregistraties, zoals Personen (GBA), Adressen (BRA), Gebouwen (BGA), Kadaster (BRK), Nieuw Handelsregister (NHR) en Waarde Onroerende Zaken (WOZ);   uitwisseling en bevraging van zaakgegevens die behoren tot de producten- en dienstenportfolio van gemeenten;  

uitwisseling van domein- of sectorspecifieke gegevens waarin ook basis- en/of zaakgegevens voorkomen en waarvoor geen andere (inter)nationale (XML-gebaseerde) berichtenstandaard is vastgesteld.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2008-11-12
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero