TLS

Uit NORA Online
FS:Tls
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Beveiligde internetverbinding
Uitleg
Nut TLS zorgt voor beveiligde internetverbindingen, met als doel de veilige uitwisseling van gegevens tussen een internetsystemen (zoals websites of mailservers). Dit maakt het voor cybercriminelen moeilijker om internetverkeer te onderscheppen of te manipuleren.
Werking TLS zorgt door middel van de uitwisseling van certificaten voor de versleuteling van gegevens tijdens het transport tussen internetsystemen. De certificaten bieden ook zekerheid over de identiteit van beide communicerende partijen. TLS kan bovenop bestaande internetstandaarden, zoals voor webverkeer en e-mailverkeer, worden gebruikt.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen Voor TLS heeft het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) een streefbeeldafspraak gemaakt, waarvan de voortgang ieder halfjaar wordt gemeten.
Trefwoorden Internet
Detailinformatie
Beheerorganisatie IETF
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-tls-tls13/
Volledige naam Transport Layer Security
Versie 1.3 en 1.2
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest Internet.nl
Domein

Veilig internet

Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
 • Factsheet Informatie Veiligheid Dienstverlening TLS [1]
 • Whitepaper NCSC [2]
Functioneel toepassingsgebied TLS moet worden toegepast op de uitwisseling van gegevens tussen clients en servers, inclusief machine-to-machine communicatie.
Organisatorisch werkingsgebied Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.
Toelichting bij opname
 • TLS 1.3 en TLS 1.2 worden door experts beschouwd als de meest veilige versies. Deze versies zijn daarom de norm en staan op de 'Pas toe of leg uit'-lijst. TLS-versies zijn echter niet 'backwards compatible’. Ten behoeve van de interoperabiliteit kan het nodig zijn om ook de versies 1.1 en 1.0 toe te passen, vooral als wederpartijen (nog) niet klaar zijn voor versie 1.2 en/of 1.3. Toepassing van versie 3 en ouder van SSL (‘TLS-voorloper’) wordt sterk afgeraden vanwege bekende ernstige kwetsbaarheden. Voor configuratieadvies, zie de [3] van NCSC.
 • Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft in 2018 het functioneel toepassingsgebied aangepast conform de in 2017 vastgestelde standaardsyntaxis
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2014-09-16
Europese status (MSP) Ja
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen

  Aan Forum Standaardisatie:
  Behoud de oudere versie TLS 1.2 eveneens op de lijst onder de voorwaarde dat deze door het NCSC niet als onveilig worden aangemerkt.

  Aan overheidsorganisaties:
  Controleer regelmatig met behulp van beschikbare validatie-tools, zoals Internet.nl, of TLS 1.3 en TLS 1.2 worden toegepast en controleer ook de veilige configuratie daarvan aan de hand van de geactualiseerde TLS-richtlijnen van NCSC. Dat geldt voor alle overheden, maar met name voor organisaties die gemeenschappelijke voorzieningen leveren zoals SSC-ICT, DPC/AZ, DICTU, ICTU en Logius. 

  Aan NCSC:

  • Actualiseer de richtlijnen voor veilige TLS-configuratie en neem daar ook TLS 1.3 in op.
  • Fungeer als vraagbaak op het gebied van toepassing van TLS voor de primaire doelgroep, de rijksoverheid en de vitale sectoren. Voor de secundaire doelgroep kan de vraagbaakfunctie worden vormgegeven via de schakelorganisaties van NCSC (zoals VNG/IBD).
  • Informeer het Forum Standaardisatie en andere overheden wanneer de veiligheidsstatus TLS wijzigt.

  Aan Logius/PKIoverheid: 

  • Breng de geactualiseerde NCSC-richtlijn actief onder de aandacht bij de uitgifte van certificaten aan de gebruikers van PKIoverheid. 

  Aan Platform Internetstandaarden:

  • Ondersteun ook TLS 1.3 in de testen van Internet.nl.
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero