FS:VISI

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/VISI[1]

Over de standaard
Beschrijving Bouwprocesinformatie
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Het doel van VISI is om de transparantie en traceerbaarheid van het bouwproces te vergroten en hiermee de kwaliteit en efficiency te verhogen en de doorlooptijd te verkorten. Uiteindelijk draagt dit bij aan de kosten- en procesbeheersing van bouwprojecten.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Bij investeren in ICT-systemen die gebruikt worden voor bouwprocesmanagement (formele communicatie tussen partijen in de bouwsector)
Trefwoorden BIM, Bouw
Detailinformatie
Beheerorganisatie CROW
Uitstekend beheer Ja voor deze standaard
Specificatiedocument http://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/visi-communicatie-in-de-bouw
Volledige naam VISI
Version 1.4
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein Bouw
Relatie met andere standaarden
 • IFC
 • Toelichting VISI versie 1.4 kent samenhang met de standaard IFC (Industry Foundation Classes). Deze standaard wordt gebruikt voor de uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen zoals 3D-tekeningen, toegepaste materialen en planning. Een IFC-bestand kan als bijlage aan een VISI-bericht worden toegevoegd, waarbij in het bericht meta-data over de bijlage kan worden opgenomen (onder andere de duiding van het type bijlage). BIM is de basis op grond waarvan alle relevante bouwwerkinformatie kan worden opgeslagen, ontsloten en geregisseerd in alle bouwfasen: van functionele specificatie, ontwerp en bouw tot beheer, onderhoud en uiteindelijk sloop. Het eenmalig inwinnen en vastleggen van data en meervoudig (her)gebruiken en delen van informatie staat hierbij centraal. VISI is in dit raamwerk de standaard die zorgt voor de communicatie en informatieoverdracht.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen

  Beheerorganisatie CROW heeft verschillende hulpmiddelen voor het toepassen van VISI. Deze zijn te vinden op: http://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/visi-communicatie-in-de-bouw.

   
  Functioneel toepassingsgebied VISI moet worden toegepast op de uitwisseling van bouwprocesinformatie tussen partijen in de bouwsector, zowel de grond-, weg- en waterbouw, de burger & utiliteitsbouw als de installatiebranche.
  Organisatorisch werkingsgebied Overheden, semi-overheden en instellingen binnen de publieke sector.
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding 17-04-2014
  Datum van besluit 09-12-2014
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding%20VISI%20versie%201.3.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20VISI%20versie%201.3.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Forumadvies%20VISI%20versie%201.3.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding%20VISI%20versie%201.4%20en%20uitstekend%20beheer.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Intakeadvies%20VISI%201.4%20en%20uitstekend%20beheer.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20VISI%20versie%201.4%20en%20uitstekend%20beheer.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Forumadvies%20VISI%20versie%201.4%20en%20uitstekend%20beheer.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Nationaal%20Beraad%20advies%20versie%201.4%20en%20uitstekend%20beheer.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder CROW wordt opgeroepen om VISI versie 1.4 aan te melden bij KING voor opname in de GEMMA Softwarecatalogus. De opname van VISI versie 1.2 in deze catalogus vervalt hiermee. 
  Adoptieadviezen

  Brancheondernemingen en -vertegenwoordigers worden opgeroepen om het gebruik van VISI in de burger en utiliteitsbouw (B&U)-sector een impuls te geven door VISI meer te promoten in deze sector. Bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van de status van adoptie van VISI. Zie punt 5. 
   
  CROW wordt opgeroepen om het VISI-netwerk te mobiliseren om de toegevoegde waarde van VISI te benadrukken, VISI aan te bevelen en het gebruik van de standaard te stimuleren. 
   
  Het Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om met name bij gemeenten en provincies het gebruik van VISI (en bouwstandaarden) onder de aandacht te brengen via de leden van het Forum. 
   

  CROW en Bouw Informatie Raad (BIR) worden aanbevolen om de voortgang van de inzet van de adoptie-instrumenten en de mate van adoptie inzichtelijk te maken. 
  Leveranciers
  1. De URL is slechts een benadering. De ID's die Forum Standaardisatie gebruikt in zijn export van standaarden wordt in NORA gebruikt voor de paginanaam; in de URL's van forumstandaardisatie.nl worden sommige tekens weggelaten. In dat geval kan in deze pagina de parameter 'ID' handmatig worden aangepast zodat die weer overeen komt met het laatste deel van de URl bij het Forum Standaardisatie.