FS:VISI

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/VISI
Over de standaard
Beschrijving Bouwprocesinformatie
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Het doel van VISI is om de transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. en traceerbaarheid van het bouwproces te vergroten en hiermee de kwaliteit en efficiency te verhogen en de doorlooptijd te verkorten. Uiteindelijk draagt dit bij aan de kosten- en procesbeheersing van bouwprojecten.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Bij investeren in ICT-systemen die gebruikt worden voor bouwprocesmanagement (formele communicatie tussen partijen in de bouwsector)
TrefwoordenBIM, Bouw
Detailinformatie
BeheerorganisatieCROW
Uitstekend beheerJa voor deze standaard
Specificatiedocumenthttp://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/visi-communicatie-in-de-bouw
Volledige naamVISI
Version1.4
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinBouw
Relatie met andere standaarden
 • IFC
 • ToelichtingVISI versie 1.4 kent samenhang met de standaard IFC (Industry Foundation Classes). Deze standaard wordt gebruikt voor de uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen zoals 3D-tekeningen, toegepaste materialen en planning. Een IFC-bestand kan als bijlage aan een VISI-bericht worden toegevoegd, waarbij in het bericht meta-data over de bijlage kan worden opgenomen (onder andere de duiding van het type bijlage). BIM is de basis op grond waarvan alle relevante bouwwerkinformatie kan worden opgeslagen, ontsloten en geregisseerd in alle bouwfasen: van functionele specificatie, ontwerp en bouw tot beheer, onderhoud en uiteindelijk sloop. Het eenmalig inwinnen en vastleggen van data en meervoudig (her)gebruiken en delen van informatie staat hierbij centraal. VISI is in dit raamwerk de standaard die zorgt voor de communicatie en informatieoverdracht.
  Toetsingsinformatie
  HulpmiddelenBeheerorganisatie CROW heeft verschillende hulpmiddelen voor het toepassen van VISI. Deze zijn te vinden op: http://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/visi-communicatie-in-de-bouw.
   
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening VISI moet worden toegepast op de uitwisseling van bouwprocesinformatie tussen partijen in de bouwsector, zowel de grond-, weg- en waterbouw, de burger & utiliteitsbouw als de installatiebranche.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden, semi-overheden en instellingen binnen de publieke sector.
  Toelichting bij opname
  Datum van aanmelding17-04-2014
  Datum van besluit09-12-2014
  Europese status (MSP)Nee
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding%20VISI%20versie%201.3.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20VISI%20versie%201.3.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Forumadvies%20VISI%20versie%201.3.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding%20VISI%20versie%201.4%20en%20uitstekend%20beheer.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Intakeadvies%20VISI%201.4%20en%20uitstekend%20beheer.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Expertadvies%20VISI%20versie%201.4%20en%20uitstekend%20beheer.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Forumadvies%20VISI%20versie%201.4%20en%20uitstekend%20beheer.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Nationaal%20Beraad%20advies%20versie%201.4%20en%20uitstekend%20beheer.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerderCROW wordt opgeroepen om VISI versie 1.4 aan te melden bij KING voor opname in de GEMMA Softwarecatalogus. De opname van VISI versie 1.2 in deze catalogus vervalt hiermee. 
  AdoptieadviezenBrancheondernemingen en -vertegenwoordigers worden opgeroepen om het gebruik van VISI in de burger en utiliteitsbouw (B&U)-sector een impuls te geven door VISI meer te promoten in deze sector. Bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van de status van adoptie van VISI. Zie punt 5. 

   
  CROW wordt opgeroepen om het VISI-netwerk te mobiliseren om de toegevoegde waarde van VISI te benadrukken, VISI aan te bevelen en het gebruik van de standaard te stimuleren. 
   
  Het Forum Standaardisatie wordt opgeroepen om met name bij gemeenten en provincies het gebruik van VISI (en bouwstandaarden) onder de aandacht te brengen via de leden van het Forum. 
   

  CROW en Bouw InformatieBetekenisvolle gegevens. Raad (BIR) worden aanbevolen om de voortgang van de inzet van de adoptie-instrumenten en de mate van adoptie inzichtelijk te maken. 
  Leveranciers