FS:Webrichtlijnen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/Webrichtlijnen

Over de standaard
Beschrijving Vervangen door DigiToegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0)
Lijst status Archief
Uitleg
Nut

De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen die content op websites en in webapplicaties optimaal bruikbaar en toegankelijk maken voor gebruikers op uiteenlopende apparaten en besturingssystemen. De Webrichtlijnen zorgen ervoor dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

In oktober 2016 zijn de Webrichtlijnen 2 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst vervangen door 'Digitale Toegankelijkheid'.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Bij de bouw of aanschaf van een website of webapplicatie bedoeld voor burgers, bedrijven en andere overheden. Strikt genomen geldt de verplichting niet voor intranet-websites die alleen binnen een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. worden gebruikt.
Trefwoorden Internet, Website
Detailinformatie
Beheerorganisatie Logius
Uitstekend beheer Nee
Specificatiedocument https://www.digitoegankelijk.nl/documenten/publicaties/2011/07/01/webrichtlijnen-versie-2
Volledige naam Webrichtlijnen
Version 2.0
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal Webrichtlijnen met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:
48224000-4 Software voor webpage-editen
72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites
48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
72512000-7 Documentbeheerdiensten

72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest

De volgende sites helpen om een website of een document te testen op een aantal aspecten van WCAG 2.0 (de toegankelijksrichtlijnen die besloten liggen in EN 301 549 en Webrichtlijnen):
Webrichtlijnen check voor websites
Webrichtlijnen check voor PDFs op websites
Dit zijn geen formele conformiteitstests.  Een aantal aspecten van webrichtlijnen kan niet automatisch getest worden, en vereist validatie met menselijke tussenkomst.

Organisaties als Stichting drempelvrij.nl en Stichting Accessibility kunnen u helpen met het testen en/of certificeren van uw website en webcontent op WCAG 2.0. Ook zijn er tools om geautomatiseerde tests uit te voeren, zoals SiteImprove en GewoonToegankelijk.
Domein Document & (Web)Content
Relatie met andere standaarden
 • PDF A1
 • PDF A2
 • PDF 1.7
 • ODF
 • Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)
 • Toelichting Webrichtlijnen 2 zijn behalve op websites, ook van toepassing op de documenten die via die websites toegankelijk zijn. PDF en ODF documenten die door de overheid gepubliceerd worden moeten dus voldoen aan Webrichtlijnen 2.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening Webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden en instellingen uit de publieke sector
  Toelichting bij opname

  Versie 2 vervangt de eerder opgenomen versie 1.2 van de Webrichtlijnen.

  De Europese standaard EN 301 549 voor de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van ICT producten en diensten wordt eind 2016 op Europees niveau verplicht gesteld. De Nederlandse overheid zal deze medio 2018 omzetten in nationale wetgeving. Het Forum Standaardisatie heeft na een openbare procedure besloten om Webrichtlijnen 2 te vervangen door EN 301 549 en WCAG 2.0 (samen opgenomen onder de noemer 'Digitale Toegankelijkheid') op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst.
  Datum van aanmelding 01-12-2010
  Datum van besluit 23-06-2011
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding_Webrichtlijnen.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/CS10-06-05_notitie_open_standaarden.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS30-02-05_notitie_open_standaarden_0.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/OS_Expertadvies_Webrichtlijnen_2.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Verzamelde_reacties_publieke_consultatie_WR2.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder

  Bij de opname heeft het College Standaardisatie het ministerie van Binnenlandse Zaken opgeroepen om een viertal aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van Webrichtlijnen versie 2 uit te voeren, namelijk:
  Bieden van voldoende implementatieondersteuning;
  Uitwerken van adoptiestrategie;
  Aanpassen en heroverwegen van regelgeving;

  Webrichtlijnen internationaal inbrengen.
  Adoptieadviezen De 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting voor Webrichtlijnen geldt voor web gebaseerde diensten die een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. aanbiedt aan burgers, bedrijven en andere overheden. De 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting geldt niet voor intranetten en websites die alleen binnen een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. worden gebruikt. Toegankelijkheid van intranetten is daarom niet onbelangrijk. Door interne websites niet universeel toegankelijk te maken kan een organisatie bepaalde (groepen) werknemers uitsluiten. Ook kan het moeilijker worden voor gebruikers om informatie te vinden en hergebruiken. Het is daarom zeer aan te bevelen om ook voor intranetten, interne websites en web applicaties de Webrichtlijnen toe te passen.
  Leveranciers SIMgroep