XBRL

Uit NORA Online
FS:Xbrl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
XBRL is een open standaard voor het uitwisselen van verplichte financiële rapportages en informatie voor bedrijfsleven. Dat gebeurt via .XBRL bestanden. Omdat applicaties deze bestanden kunnen lezen, scheelt dat tijd en geld. Bovendien kan een boekhoudpakket één rapportage aanmaken en versturen naar zowel een bank als overheid.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Bedrijfsrapportages met een financiële component
Uitleg
Nut XBRL is standaard om (financiële)rapportage gegevens uit te wisselen via het internet. Doordat XBRL-bestanden direct leesbaar zijn voor softwareapplicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het vlak van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Door deze wijze van aanlevering van financiële informatie is het mogelijk om in een boekhoudpakket één rapportage aan te maken en te versturen naar zowel bank als overheid.
Werking Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document, als Pdf, als spreadsheet, etc.). XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een internationale open standaard om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken.
Waarvoor geldt de verplichting Bij het investeren in ICT-systemen voor bedrijfsadministratie en boekhouding.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Financiële administratie
Detailinformatie
Beheerorganisatie XBRL International
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://specifications.xbrl.org/specifications.html
Volledige naam eXtensible Business Reporting Language Dimensions
Versie XBRL 2.1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest SBR Software Check
Domein

Economie en werk

Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen

  Meer informatie en hulpmiddelen over XBRL en Standard Business Reporting is te vinden op: http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/Body_of_Knowledge of via deze instructie op XBRL.

  Zie ook:

  Functioneel toepassingsgebied XBRL v2.1 moet worden toegepast bij de digitale uitwisseling van documenten en berichten dat te kenmerken is als verantwoordingsverkeer en waarin financiële informatie een belangrijke component is.
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname

  De opname omvat zogenoemde "errata corrections" die voor XBRL zijn uitgebracht.

  XBRL op de 'Pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie bestaan uit de volgende specificaties:

  • XBRL Dimensions maakt het mogelijk om multidimensionale feiten te rapporteren tegen dimensies die zijn gedefinieerd in een XBRL-taxonomie. Versie 1.0
  • Extensible Enumerations legt enumeraties met toegestane waarden voor primaire rapportageconcepten vast, waarbij taxonomieauteurs uitbreidbare opsommingen met meertalige labels kunnen definiëren. Versie 2.0
  • Formula biedt een standaardmechanisme voor het definiëren van regels in een taxonomie die kunnen worden toegepast op instance documents. Versie 1.0
  • Generic Links biedt een linktype zonder vooraf gedefinieerde semantiek of beperkingen. Te gebruiken als bouwsteen voor andere specificaties, zoals Generic Labels en Generic References om relaties met bepaalde semantiek te definiëren. Versie 1.0
  • Inline XBRL (iXBRL) biedt een mechanisme voor het insluiten van XBRL-tags in HTML-documenten. Dit combineert XBRL-voordelen van getagde gegevens met een voor mensen leesbare presentatie van een rapport, dat onder controle staat van de opsteller. Versie 1.1
  • Open Information Model biedt een syntaxisonafhankelijk model voor XBRL-gegevens, dat XBRL-gegevens betrouwbaar omzet in andere representaties. Naast het kernmodel bevat het werkproduct toewijzingen aan JSON- en CSV-indelingen voor XBRL-gegevens. Versie 1.0
  • Registries bieden een gecentraliseerde lijst van definities, waardoor uitvoerders geschikte definities die door anderen zijn gemaakt, kunnen hergebruiken. Hoewel het gebruik van de registers niet verplicht is, zal hergebruik van definities waar mogelijk de interoperabiliteit bevorderen. Versie 1.x
  • Table Linkbase biedt een mechanisme voor taxonomieauteurs om een tabellaire lay-out van feiten te definiëren. Deze tabellen worden gebruikt voor zowel presentatie als gegevensinvoer. Versie 1.0
  • Taxonmy Packages bieden een gestandaardiseerd mechanisme voor het verstrekken van documentatie over de inhoud van een taxonomie. Zoals de naam, versie en uitgever van de taxonomie, evenals een lijst met de "toegangspunten" (entrypoints) die beschikbaar zijn binnen de taxonomie. Taxonomy Packages kunnen ook URL-hertoewijzingen bevatten, waardoor XBRL-hulpprogramma's automatisch kunnen worden geconfigureerd voor offline gebruik. Versie 1.0
  • Versioning definieert de basissyntaxis en semantiek voor een XBRL-versierapport. Versie 1.0
  Datum van aanmelding
  Datum van besluit 2010-04-17
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero