XML

Uit NORA Online
FS:Xml
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Gestructureerde gegevens in tekstformat
Uitleg
Nut

In het standaardformat XML kan je gegevens die bedoeld zijn voor verwerking door machines, vastleggen als gestructureerde tekst die ook een mens nog kan begrijpen.

XML is een heel eenvoudig format, maar ondanks die eenvoud kan je met XML eenduidige en complexe structuur in gegevens aanbrengen. Machines kunnen met XML ondubbelzinnig gestructureerde gegevens uitwisselen. Omdat een XML document een gewoon tekstdocument is, kan het als tekst uitgewisseld worden en kunnen mensen het ook lezen.
Werking

XML is een standaard van W3C die is ontwikkeld om gegevens tussen machines uit te wisselen over het world wide web. Zo wordt XML oorspronkelijk gebruikt om gegevens tussen clients en servers van web services als tekst in http(s) boodschappen te kunnen uitwisselen.

Inmiddels zijn er veel meer toepassingen van XML. Het is bijvoorbeeld het onderliggende format van de documentstandaard ODF.

XML structureert gegevens als tekst door gebruik te maken van tags (of 'etiketten') die beginnen met '<' en eindigen met '/>'. Een XML document bestaat uit een hiërarchie van elementen, die worden gevormd door tekst tussen een opening tag en closing tag. Een voorbeeld van een XML element:

<titel> Gone with the wind </titel>

XML heeft maar een paar verbluffend eenvoudige basisregels. De belangrijkste zijn dat iedere opening tag moet worden gevolgd door een closing tag, en dat je tags op de juiste manier moet nesten. Dus wel <a><b></b></a> maar niet <a><b></a></b>. Een XML document moet beginnen met één element op topniveau waar alle andere elementen onder komen. Je kan een XML element dus zien als een boom met één wortel-element. Ieder bestand dat aan de basisregels voldoet is een valide XML document.

Veel applicaties hebben baat bij striktere afspraken over de elementen en gegevens die in een XML document mogen voorkomen. Hiervoor bestaan aanvullende standaarden, in het bijzonder XML Schema en Document Type Definitions. Deze maken echter geen deel uit van de XML standaard zelf, het zijn complementaire standaarden om XML documenten nader te structureren.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Documentformaat
Detailinformatie
Beheerorganisatie W3C
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://www.w3.org/TR/xml/
Volledige naam Extensible Markup Language
Versie 1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Openbaar en toegankelijk

Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied XML kan worden gebruikt voor het in tekst-format vastleggen en uitwisselen van gestructureerde gegevens die bedoeld zijn voor verwerking door machines.
Organisatorisch werkingsgebied
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2009-08-24
Europese status (MSP) Ja
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero