XSL

Uit NORA Online
FS:Xsl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Transformeren XML berichten
Uitleg
Nut De XSL standaard maakt het mogelijk om informatie uit XML berichten om te zetten naar een ander formaat of een andere (type) XML bericht. 
Werking

Extensible Stylesheet Language (XSL) is een formele taal waarin beschreven kan worden hoe XML-documenten geformatteerd moeten worden. XSL is daarmee een aanvulling op XML, welke op de lijst is opgenomen als aanbevolen standaard. Ook omvat XSL een notatiewijze voor stylesheets ten behoeve van de opmaak van XML-documenten. XSLT, XPath en XSL-FO zijn onderdeel van de XSL-standaard:
1. XSLT (XSL Transformation): taal voor het transformeren van XML-documenten,
2. XSL-FO (XSL Formatting Objects): taal voor het specificeren van de visuele weergave van een XML-document, en
3. XPath: onderdeel van XSLT voor het adresseren van onderdelen van een XML-document.

 
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Documentformaat
Detailinformatie
Beheerorganisatie W3C
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://www.w3.org/style/xsl
Volledige naam Extensible Stylesheet Language
Versie XSL family
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Openbaar en toegankelijk

Relatie met andere standaarden
Toelichting XML: syntax voor beschrijven berichteninhoud die getransformeerd kunnen worden met XSL.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen De standaard XSL wordt sinds 2001 door W3C geadviseerd om te gebruiken. De opsplitsing naar substandaarden heeft ervoor gezorgd dat XSL een moeizame ontwikkeling heeft doorgemaakt maar inmiddels wel de standaard steeds meer gebruikt.
Functioneel toepassingsgebied Voor XML transformaties
Organisatorisch werkingsgebied
Toelichting bij opname Voorheen stond alleen een (verouderde) versie van XSLT op de aanbevolen lijst. November 2016 is besloten om deze te vervangen voor XSL om zodoende de hele XSL 'familie' op de aanbevolen lijst te plaatsen.
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2016-11-15
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero