Feedback gevraagd over de ontsluiting van de Privacy Baseline via noraonline (reviewperiode)

Uit NORA Online
Feedback gevraagd ontsluiting Privacy Baseline via noraonline
Ga naar: navigatie, zoeken

Feedback gevraagd over de ontsluiting van de Privacy Baseline via noraonline (reviewperiode)

donderdag 15 maart 2018 - De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan de ontsluiting van de Privacy Baseline van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) via noraonline. Het is een voorloper van een serie normenkaders van het CIP op het gebied van informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. die ontsloten gaan worden als de ISOR (Information Security Object Repository). De Privacy Baseline is opgesteld volgens dezelfde structuurprincipes als die welke worden gehanteerd in de nog te publiceren beveiligingskaders, ontleend aan de SIVA-methode.

Voordat we breed ruchtbaarheid geven aan de ontsluiting willen we graag feedback van gebruikers, om een zo 'af' mogelijk product op te kunnen leveren. We horen graag je feedback over:

  • Layout, structuur en navigatie: is dit overzichtelijk, mis je verbindingen, is de balans tekst/visueel goed?
  • Uitleg van termen, indelingen et cetera: is dit zo afdoende, of begrijpen jullie iets niet?
  • Fouten en bugs: zie je een typefout, werkt een link niet, is een afbeelding niet goed te bekijken? Het is mogelijk tekst binnen een pagina open- en dicht te klikken, werkt dat voor jou?

Alle feedback zullen we zo veel mogelijk direct verwerken. Inhoudelijke feedback is zeker welkom, maar zal meestal niet onmiddellijk verwerkt kunnen worden.

Waar begin ik met de review?

Als je op de Privacy Baseline klikt kom je op de hoofdpagina van dat normenkader. Hier kun je met een klik de inhoudelijke hoofdstukken lezen, of doorklikken naar de dertien Privacyprincipes binnen het normenkader. Naast deze pagina's zijn er uitleg- en overzichtspagina's die je kunt bereiken door op links en/of plaatjes te klikken.

Wat is het verband tussen de Privacy Baseline en het thema Privacy?

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur heeft het thema Privacy als een speerpunt benoemd in het jaarplan 2018. De trekker, Marc Gerrard (marc.gerrard@ictu.nl), heeft als doel de behoefte van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur community aan kennis over Privacy by Design en het aanbod aan kennis met elkaar in balans te brengen. De Privacy Baseline maakt deel uit van dat aanbod, maar is zeker niet de enige kennisbron.

Is de Baseline van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur of van CIP?

De Privacy Baseline is een product van de CIP-community. De CIP-domeingroep Privacy zal de pagina's beheren en inhoudelijke wijzigingsvoorstellen beoordelen en verwerken. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is verantwoordelijk voor de verbinding van de Baseline met andere onderwerpen in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, zoals het thema Privacy en de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Principes.

Actuele versie van de Privacy Baseline

De 3.1 versie van de Baseline in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wordt vervangen door versie 3.2, waarin de Uitvoeringswet AVG is verwerkt. Inhoudelijke feedback in deze reviewronde zal meegenomen worden bij het maken van die nieuwe versie. Naar verwachting zal de omwerking naar de 3.2 versie in het voorjaar van 2020 in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zijn gerealiseerd. Je kunt ondertussen het originele pdf-document downloaden vanaf de site van het CIP.

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.